Hibrīdā kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģija – inovatīva un ilgtspējīga

29. jūnijs, 2021
.
.
Foto: Pixabay.com

Jaunā kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģija, kas izstrādāta Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) īstenotajā projektā un kuru koordinē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs, ir ekonomiski pamatota un ilgtspējīga. Pie šāda secinājuma savā maģistra darbā nonākusi RTU maģistrantūras absolvente Jekaterina Chaja (Ekaterina Tshkay).

Viņa savu zinātnisko darbu izstrādāja Valsts pētījumu programmā «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» un darbs bija saistīts ar projektu HERTIS (Hybrid Exhaust-gas-cleaning Retrofit Technology for International Shipping). Tā mērķis – attīstīt integrējamu, efektīvu, drošu un realizējamu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu. Projektā tiek attīstīta jauna hibrīdtehnoloģija, kuras pamatā ir apvienotas divas izplūdes gāzu attīrīšanas metodes – apstarošanu ar elektronu kūļiem, izmantojot paātrinātāju, un uzlabota mitrās attīrīšanas tehnoloģija. Šādas attīrīšanas rezultātā tiek samazināti sēra dioksīda (SO2) un slāpekļa monoksīda (NO) jeb attiecīgi – SOx un NOx – emisijas apjomi.  J. Chajas pētījums ir starpdisciplinārs, jo savu maģistra darbu viņa izstrādāja, studējot RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība». 

Savā maģistra darbā «Hibrīdās elektronu paātrinātāju tehnoloģijas izplūdes gāzu attīrīšanai ietekmes kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze uz atsevišķiem jūrniecības loģistikas aspektiem» («Qualitative and quantitative analysis of the hybrid electron accelerator exhaust gas abatement technology impact to the selected maritime logistics aspects») J. Chaja analizēja, kāda ir Polijas zinātnieku izstrādātās hibrīdās kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģijas ietekme uz loģistikas un ekonomiskajiem aspektiem. Darbā tika izmantota Montekarlo simulācijas metode un IASAM3 (Integrated Technology Acceptance and Sustainability Assessment Model) modelis, identificējot ieguvumus un riska faktorus, lai izprastu jaunās tehnoloģijas ilgtspēju un pieejamību, kā arī atbilstību zaļās loģistikas (green logistics) principiem. 

Pētījumā tika secināts, ka jaunā kuģu gāzu attīrīšanas tehnoloģija ir ekonomiski pamatota, ilgtspējīga un tai ir potenciāls zaļās loģistikas jomā, kā arī tā ir implementējama citos gadījumos, mainoties raksturlielumiem.

Šis ir nozīmīgs pētījuma rezultāts, jo izvērtē loģistikas aspektus jaunās tehnoloģijas ieviešanai praksē, jo līdz šim tika testēti citi tās aspekti. Piemēram, 2019. gadā Rīgas Kuģu būvētavā pirmoreiz jaunā attīrīšanas tehnoloģija, izmantojot paātrinātāju, tika izmēģināta uz reāla kuģa. 

Jaunajai metodei tiek prognozēta liela ietekme kuģniecības biznesā, jo Starptautiskā Jūrniecības organizācija un Eiropas Komisija noteikusi, ka kuģniecības industrijai ir jāsamazina kuģu kaitīgo izmešu apjoms, kas ir viens no lielākajiem pasaules okeāna piesārņotājiem. Šis nosacījums ietekmē visu pasaules floti, kurā ietilpst aptuveni 60 tūkstoši kuģu. 

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

29. jūnijs, 2021 plkst. 11:16

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi