Cilvēcei visnozīmīgākās profesijas 21. gadsimtā

20. janvāris, 2009
.
.
.

{RTUSOCICONS} 

Portāla www.e-Prof.ru eksperti, balstoties uz ASV National Academy of Engineeringatskaiti par 21. gadsimta 14 galvenajiem uzdevumiem, nosaukušiprofesijas, kas cilvēcei būs visnozīmīgākās, ziņo Neatkarīgā Rīta AvīzeLatvijai. RTU iespējams apgūt visas tās specialitātes, kuras, pēcekspertu prognozēm, nepieciešamas, lai ierindotos 21. gadsimtasvarīgāko profesiju pārstāvju vidū:

 • Fiziķis enerģētiķis
  Par 21. gadsimta ģēniju tiks pasludināts tas, kurš atrisinās divus nozares galvenos uzdevumus: padarīs saules enerģijas izmantošanu ekonomiski izdevīgu un atklās metodi, kā izmantot kodolsintēzes rezultātā radušos enerģiju ražošanas mērķiem.

 • Ķīmiķis
  Jārisina problēmas, kas rodas, izmantojot pašreizējos enerģijas avotus (nafta, gāze, ogles). Jāiemācās, kā neizlaist atmosfērā ogļskābo gāzi, kas izdalās degšanas procesā. To var izmantot ražošanā – gāzēt dzērienus, ražot sauso ledu u.c.

 • Ūdens attīrīšanas iekārtu inženieris
  Dzeramā ūdens nevienmērīgā izvietojuma dēļ sestajai daļai planētas iedzīvotāju nav pieejams tīrs ūdens. Pasaules sabiedrība cer, ka tiks pilnveidotas ūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas; tīra ūdens iegūšanas galvenā metode būs piesārņotā ūdens attīrīšana un otrreizēja izmantošana.

 • Pilsētceltniecības inženieris
  Uzdevums – uzlabot novecojošo pilsētu infrastruktūru: ūdensvadus, kanalizāciju, transporta tīklus, elektrotīklus.

 • Programmētājs
  Viens no uzdevumiem – pilnveidot datoru izmantošanu medicīnas nozarē, pāreju no iepriekšējās uzskaites sistēmas papīra formātā uz datorizētu uzskaiti, novēršot šādas informācijas nozagšanas iespējas vai kļūdas. Otrs uzdevums – padarīt kibertelpu drošu, īpaši banku un valsts iestāžu tīklus, tīklus, kas atbild par pilsētu infrastruktūras funkcionēšanu. Un vēl, sadarbojoties ar psihologiem, vajadzētu attīstīt virtuālo realitāti tā, ka, uzturoties tajā, būtu iespējams ārstēt dažādas psihiskas slimības un fobijas. Piemēram, bailes no augstuma varētu ārstēt, virtuāli pastaigājoties pa klinšu takām.

 • Farmaceits
  Būtiskas būs ģenētikas zināšanas, jo cilvēki pieder vienam bioloģisko būtņu veidam, tomēr viens no otra būtiski atšķiras pēc savām psiholoģiskajām un fizioloģiskajām īpašībām. Mūsdienu medikamentu problēma ir tā, ka tie domāti statistiski vidējam slimniekam, tāpēc ne vienmēr iedarbojas efektīvi. Pats galvenais uzdevums, apkopojot ģenētiķu iegūtos pētījumus, "personiskas zāles", kas visoptimālāk palīdzētu konkrētam cilvēkam.

 • Skolotājs
  Pilnveidotas individuālās apmācības sistēmas – tālmācība.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

20. janvāris, 2009 plkst. 9:36

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi