Arhitektūras fakultātes profesorei Sandrai Treijai piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts

19. jūnijs, 2020
.
.
Foto: Andra Marta Babre

Par ieguldījumu speciālistu sagatavošanā arhitektūras un pilsētplānošanas jomā un augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (AF) profesorei, AF dekāna vietniecei zinātniskajā darbā un Arhitektūras fakultātes Pilsētplānošanas centra direktorei, arhitektūras doktorei Sandrai Treijai piešķirts Ministru kabineta (MK) Atzinības raksts, liecina MK 18. jūnijā pieņemtais rīkojums.

RTU AF S. Treija strādā kopš 1998. gada, 2007. gadā kļuvusi par fakultātes zinātņu prodekāni, 2012. gadā ievēlēta par profesori, bet kopš 2018. gada vada AF Pilsētplānošanas centru.

S. Treija aktīvi darbojas gan zinātniskajā, gan studiju jomā. Viņa iesaistījusies dažādās nozīmīgās nacionāla un starptautiska līmeņa pētījumu programmās un projektos, pētot mājokļu attīstību, mazdārziņu kustību, dzelzceļu potenciālu pilsētvidē, vēsturisku pilsētu ilgtspēju un citus ar urbāno vidi saistītus tematus. Nozīmīgs ir arī S. Treijas ieguldījums, analizējot dažādus Rīgas pilsētvides un tās attīstības aspektus, piemēram, viņa ir viena no Ķīpsalas attīstības koncepcijas autorēm, pētījusi Rīgas arhitektūras un pilsētvides identitāti 20. un 21. gs., dzīvojamās vides kvalitātes indikatorus Rīgas lielmēroga dzīvojamos rajonos, kā arī to telpisko parametru un struktūras attīstību ietekmējošos faktorus.

Profesore S. Treija ir vairāku monogrāfiju līdzautore, jaunākais darbs – «Socialist Ideals and Physical Reality: Large Housing Estates in Riga, Latvia» – iznācis 2019. gadā un tā līdzautors ir RTU AF dekāns profesors Uģis Bratuškins. S. Treija ir arī daudzu starptautiskos zinātniskajos žurnālos publicētu rakstu autore un līdzautore, viņas spalvai pieder arī zinātnisku konferenču žurnālos publicēti zinātniskie raksti.

Līdztekus zinātniskajam un administratīvajam darbam S. Treija lasa lekcijas, vada kolikvijus, maģistra un promocijas darbus, piedalās gala pārbaudījumu komisijas sēdēs, kā arī gatavo mācību materiālus un veic citus ar studiju procesu saistītus pienākumus.

S. Treija iesaistījusies arī vairākās sabiedriskajās un ārpus universitātes aktivitātes, kopš 2015. gada darbojoties Latvijas Arhitektu savienības padomē, kopš 2009. gada – DoCoMoMo (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement). Viņa līdzdarbojas arī vairāku arhitektūras zinātnisko žurnālu redkolēģijās.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

19. jūnijs, 2020 plkst. 13:45

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi