Apstiprināts EUREKA projekts

19. jūnijs, 2010
.
.
.

Apstiprināts 2.1.1.2. aktivitātes «Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās» (EUREKA, 7. ietvarprogrammas un citi) projekts «Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās».

19.06.2010.

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010. gada 10. jūnijā sēdē(protokols Nr. 7) pieņēma lēmumu par 2.1.1.2. aktivitātes «Atbalstsstarptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās» (EUREKA,7. ietvarprogrammas un citi) projekta «Rīgas Tehniskās universitātesstarptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē untehnoloģijās» apstiprināšanu. Minēto projektu paredzēts realizēt divusgadus, tā mērķis ir RTU kapacitātes attīstība, sekmējot dalībustarptautiskajos projektos un pasākumos, tādējādi veicinot RTUzinātnieku atpazīstamību ES un pasaulē.

Projektu paredzēts īstenot 24 mēnešus – no 2010. līdz 2012. gadam, tā kopējā summa ir 490 493 LVL.

Projektā apredzētas trīs aktivitātes:

  • Starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana;
  • Dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs un kongresos;
  • Pētniecības rezultātu izplatīšana, popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana.

RTU projektā paredzēts sniegt atbalstu gan starptautisku projektusagatavošanai 7. IP, EUREKA un citās starptautiskās programmās, ganparedzēta RTU zinātnieku dalība starptautiskās konferencēs, seminārosar mērķi veicināt starptautisko sadarbību pētniecības jomā un jaunuprojektu ideju iniciēšanu, kā arī pētniecības rezultātu izplatīšana,popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana.

Zinātņu prorektora dienests

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

19. jūnijs, 2010 plkst. 12:30

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi