ANO Ģenerālās asamblejas prezidents Abdulla Šahids viesojas RTU

22. jūlijs, 2022
.
.
.
ANO Ģenerālās asamblejas prezidents Abdulla Šahids iepazīstas ar RTU Optisko šķiedru pārraides sistēmu laboratoriju. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Apvienoto Nāciju organizācijai (ANO) ir nepieciešams vairāk iesaistīt akadēmisko vidi diskusijās par ilgtspējas jautājumiem, tā, 21. jūnijā viesojoties Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), akcentēja ANO Ģenerālās asamblejas 76. sesijas prezidents Abdulla Šahids (Abdulla Shahid). Viņš iepazinās ar RTU paveikto, īstenojot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī apmeklēja vairākas RTU laboratorijas, iepazīstoties ar zinātnieku darbu. 

A. Šahids RTU apmeklēja, uzturoties vizītē Latvijā. RTU viņš tikās ar universitātes vadību un zinātniekiem. RTU rektors Leonīds Ribickis sarunā ar A. Šahidu akcentēja, ka RTU kā augstākās izglītības un pētniecības iestāde savā stratēģijā par prioritāti izvirzījusi vairāku ar universitātes pētniecības platformām sakritīgu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

Savukārt RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna prezentācijā ar piemēriem pastāstīja par RTU zinātnieku veikumu, sekmējot ANO mērķu sasniegšanu. Viņš pats kopā ar vēl deviņiem zinātniekiem no dažādām valstīm strādā ANO augsta līmeņa ekspertu grupā, kas sniedz priekšlikumus un veicina diskusiju, kā zinātne, tehnoloģijas un inovācijas var sekmēt ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Šo zinātnieku grupu ir apstiprinājis ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērešs (António Guterres), un tas apliecina Latvijas ekspertu profesionalitāti, kā arī ir pozitīvs novērtējums Latvijas zinātnes kopienas spējai sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

A. Šahida vizītes laikā T. Juhna viesi iepazīstināja ar RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas zinātnieku grupas pētījumiem, kas izstrādāti asociētās profesores Lindas Mežules vadībā, piedāvājot elektroķīmiskās dezinfekcijas tehnoloģiju, kas ļauj efektīvi likvidēt mikrobioloģisko piesārņojumu, lai attīrītu dzeramo ūdeni Dienvidamerikā. L. Mežule ANO delegācijai pastāstīja arī par citiem ar ūdens attīrīšanas tehnoloģijām saistītajiem pētījumiem, kā arī A. Šahidam bija iespēja apskatīties, kā pētījumi notiek Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā. 

L. Mežule ir arī piedalījusies ANO pasākumos, piemēram, šā gada februārī, atzīmējot Starptautisko dienu sievietēm un meitenēm zinātnē, viņa kopā ar kolēģi Brigitu Daļecku par saviem pētījumiem stāstīja ANO asamblejā «Taisnīgums, daudzveidība un iekļaušana: ūdens mūs vieno», kas bija veltīta vienam no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – nodrošināt ikvienam pieejamu tīru ūdeni. 

A. Šahids tika iepazīstināts arī ar citiem RTU pētījumiem – zinātnieku veikumu, lai novērstu Covid-19 izplatību, ieguldījumu atjaunojamās enerģijas pētījumos, Baltijas Biomateriālu ekselences centra projektu, sadarbību ar Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN) un Eiropas Kosmosa aģentūru, iesaisti Eiropas Klimata zināšanu un inovāciju kopienā (Climate-KIC), kā arī ar Zaļās Ķīpsalas konceptu, kas paredz ne tikai ilgtspējīgu RTU studentu pilsētiņas pārvaldīšanu, bet arī RTU zinātnieku iespēju pašu radītās inovatīvās tehnoloģijas testēt Ķīpsalā. 

T. Juhna akcentēja RTU stratēģiskos pamatbalstus – studijas, zinātni un inovāciju radīšanu, kas sekmē valorizāciju jeb zinātnieku radīto produktu komercializāciju. Viņš uzsvēra studentu iesaisti inovatīvu produktu prototipu izveidē: «Mēs dodam studentiem brīvību sapņot», akcentējot nepieciešamību jau studiju gados jauniešus rosināt veidot inovācijas, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā. 

ANO delegācija viesojās RTU Zinātnes un inovāciju centra Inovatīvu produktu izstrādes nodaļā, kur top inovāciju prototipi, un A. Šahids saņēma suvenīru – 3D tehnikā izdrukātu 9. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa – veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas – logo, kuru pašrocīgi izņēma no 3D printera. ANO viesi vēl iepazinās arī ar zinātnieku darbu RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Optisko šķiedru pārraides sistēmu laboratorijā.

ANO Ģenerālā asambleja ir galvenā ANO lēmējinstitūcija, kurā pārstāvētas visas 193 ANO dalībvalstis. Ģenerālās asamblejas sesijas ik gadu sākas septembrī un ilgst gadu. Sesijas sākumā Ģenerālā asambleja ievēlē jaunu prezidentu reģionu rotācijas kārtībā. Maldīvijas ārlietu ministrs Abdulla Šahids par 76. sesijas prezidentu kļuva 2021. gada septembrī, pārstāvot Āzijas valstu reģionu.

ANO Ģenerālās asamblejas prezidenta Abdullas Šahida vizīte RTU

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

22. jūlijs, 2022 plkst. 11:51

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi