Akadēmiskā sapulce apstiprinājusi jaunu RTU Senāta sastāvu

5. jūnijs, 2009
.
.
.

 Skatīt galeriju

05.06.2009.

Sēdē, kas notika 4. jūnijā, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Akadēmiskā sapulce ir apstiprinājusi jaunu RTU Senāta sastāvu – 80 senatorus – turpmākajiem trim gadiem, kā arī par Akadēmiskās sapulces priekšsēdētāju atkārtoti ievēlējusi profesoru Gundaru Libertu. 

Senāta priekšsēdētāja vēlēšanas notiks pirmajā atklātajā Senāta sēdē – 29. jūnijā.

Kā pastāstīja Akadēmiskās sapulces sekretāre Rita Kleine, daļa apstiprināto senatoru Senātā ir ievēlēti atkārtoti, daļa – pirmoreiz. Svarīgākie darbi, kas tuvākajā laikā būs jāpaveic jaunajam Senāta sastāvam, būs Senāta priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana un RTU Attīstības programmas 2009. – 2015. gadam apstiprināšana.

RTU Akadēmiskās sapulces laikā notika arī Akadēmiskās sapulces, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas sastāva vēlēšanas. Par Akadēmiskās sapulces priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts profesors G. Liberts;  par viņa vietnieku – profesors Jānis Štrauhmanis; par sekretāri – Rita Kleine. Savukārt Revīzijas komisijā ievēlēti: studentu pārstāvis Juris Iljins, profesors Vitālijs Jurēnoks, profesors Gatis Bažbauers, asociētais profesors Jānis Mazais, asociētais profesors Māris Turks. Šķīrējtiesā ievēlēti: studentu pārstāvis Aleksandrs Pliska; Voldemārs Putnaērglis, profesors Viktors Nešpors, Aivars Andruškins, asociētais profesors Ilmārs Iltiņš.

Akadēmiskās sapulces sēdes laikā tika apstiprinātas izmaiņas RTU Akadēmiskās sapulces nolikuma 6. punktā un RTU Revīzijas komisijas nolikuma 3.1. punktā.

Sveicot nozīmīgās jubilejās, Akadēmiskās sapulces sēdes laikā RTU rektors akadēmiķis Ivars Knēts pasniedza RTU Atzinības rakstus  profesoram Jurim Smirnovam (BF), profesoram Ērikam Geriņam (TMF), profesoram Jānim Štrauhmanim (BF), profesorei Ausmai Viļumsonei (MLĶF) un profesoram Kārlim Ketneram (IEVF).

Rektors informēja klātesošos par piešķirtajām valsts budžeta subsīdijām augstākās izglītības nodrošināšanai un par papildu tiesībām augstskolai kā atvasinātai publiskai personai; finansējumu veidojošajiem faktoriem; RTU īpašumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem. Savukārt RTU kanclers Ingars Eriņš pastāstīja par plānoto finansējumu RTU 2009./2010. gadam: RTU-IZM finansējuma projektu, akadēmiskā personāla darba algu projektu, studiju bāzes finansējumu. Līdzšinējais RTU Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Arnis Gulbis informēja par komisijas darbu: par plānotajiem un reālajiem RTU budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2008. gadā; par 2009. gadā plānoto budžetu; par situāciju ar RTU īpašumiem; Valsts kontroles atzinumu, veicot kontroli par augstākās izglītības pārraudzību IZM u. c.

Jaunais RTU Senāta sastāvs.

RTU Informācijas centrs


Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

5. jūnijs, 2009 plkst. 15:06

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi