Promocijas darbu «Uzņēmējdomāšanas attīstība kā virzošais faktors veiksmīgas «Born Global» stratēģijas izveidei» aizstāvēs Irēna Vaivode

14. janvāris, 12:00
.
.

2022. gada 14. janvārī plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-09» atklātā e-sēdē tiešsaistē platformā Zoom Irēna Vaivode aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Uzņēmējdomāšanas attīstība kā virzošais faktors veiksmīgas «Born Global» stratēģijas izveidei» (ang. val. «Advancement of the Entrepreneurial Mindset as a Driving Force for the Creation of a Successful Born Global Strategy») zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.

Recenzenti: 

  • Profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;
  • Profesore, Dr.oec. Jeļena Titko, Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvija;
  • Profesore, Dr. Renata Korsakiene, Viļnas Gedimina tehniskā universitāte, Lietuva.

Interesanti aicināti pieteikties sēdei līdz 2022. gada 11. janvārim rakstot uz e-pastu:

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, kā arī e-grāmatu platformā: 

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

4. janvāris plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi