Notikuma vieta

Promocijas darbu «Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHZ izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām» aizstāvēs Guntis Ancāns

19. decembris, 2019, 14:30
Āzenes iela 12, 212. telpa, Rīga
.
.

19. decembrī plkst. 14.30 Āzenes ielā 12, 212. telpā, RTU promocijas padomes «P-08» Elektronikas un telekomunikāciju   nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Guntis Ancāns aizstāvēs promocijas darbu «Radiofrekvenču spektra joslas 694-790 MHZ izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām» inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Sandis Spolītis, RTU promocijas padome, Latvija, pētnieks, Dr.sc.ing.  Aleksejs Udaļcovs, RISE – Zviedrijas pētniecības institūts, Zviedrija, pētniece, Dr.sc.ing. Jūlija Asmus, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

10. decembris, 2019 plkst. 13:42

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

Pasākumi

_