Promocijas darbu «Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze» aizstāvēs Guna Sakaine

17. decembris, 2020, 13:30
.
.

2020. gada 17.decembrī plkst. 13.30 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-01» atklātajā sēdē Guna Sakaine aizstāvēs promocijas darbu «Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ķīmijas nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē.

Recenzenti: asoc. profesore, Dr. chem. Māra Plotniece (Rīgas Tehniskā universitāte), vad. pētnieks, Dr. chem. Einārs Loža (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), profesors, Dr. chem. Edgars Sūna (Latvijas Universitāte).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties tiešsaistē Zoom platformā.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

3. decembris, 2020 plkst. 0:00

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

Pasākumi

_