Notikuma vieta

Promocijas darbu «Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai» aizstāvēs Kaspars Kļavenieks

17. decembris, 2019, 14:00
Āzenes iela 12, Rīga
.
.

17. decembrī plkst. 14.00 Āzenes ielā 12, 110. auditorijā, RTU promocijas padomes «P-19» Vides zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Kaspars Kļavenieks aizstāvēs promocijas darbu «Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai» inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesors, Dr.hab.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte), docents, Dr.sc.ing. Dzintars Jaunzems (Rīgas Tehniskā universitāte), asociētais profesors, Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

26. novembris, 2019 plkst. 13:58

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

Kalendārs

_