Promocijas darbu «Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu modeļa» aizstāvēs Konstantīns Gusarovs

1. marts, 14:30
.
.

2021. gada 1. martā plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē tiešsaistē Konstantīns Gusarovs aizstāvēs promocijas darbu «Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu modeļa» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr. sc. ing. Artis Teilāns (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); docents, Ph. D. Dušans Savičs (Dušan Savić) (Belgradas Universitāte, Serbija)..

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

27. janvāris plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi

_