Promocijas darbu «Intelektuālās pilsētvides sinerģijas efekta ietekme uz pilsētas ilgtspēju» aizstāvēs Juris Maklakovs

21. aprīlis, 12:00
.
.

2023. gada 21. aprīlī plkst. 12.00 RTU Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes «RTU P–22» atklātā sēdē Rīgā, MTAF, Ķīpsalas ielā 6b, 513. auditorijā Juris Maklakovs aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Aviokompānijas drošības kultūras  kā riska faktora  teorētisko un metodoloģisko vērtēšanas pieeju izstrāde», (angļu val. «Development of Theoretical and Methodological Assessment Approaches of Airline Safety Culture as a Risk Factor») zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

  • Asoc.prof., Dr.sc. ing. Pāvels Gavrilovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;
  • Prof., Dr. habil. sc. ing. Krzysztof Szafran, Varšavas Aviācijas Institūts, Polija;
  • Prof., Dr. habil. sc. ing. Zbignew Koruba, Kielces Tehnoloģiju Universitāte, Polija;
  • Asoc.prof., PhD. Marina Järvis, Tallinas Tehnoloģijas Universitāte, Igaunija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

17. marts plkst. 9:30

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi