Promocijas darbu «Integrēta gravitācijas lauka un ģeoīda noteikšana, izmantojot zenītkameras un gravimetrisko mērījumu datus, balstoties uz SCH modelēšanas principu» aizstāvēs Katerīna Morozova

23. septembris, 14:15
Rīgā, Ķīpsalas ielā 6a, 552./554. telpa
.
.

2022. gada 23. septembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes «RTU P-06» atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6a, 552./554. telpā Katerīna Morozova aizstāvēs promocijas darbu «Integrēta gravitācijas lauka un ģeoīda noteikšana, izmantojot zenītkameras un gravimetrisko mērījumu datus, balstoties uz SCH modelēšanas principu» (angļu val. «Parameter estimation on hybrid zenith camera and gravimeter data for integrated gravity field and geoid determination based on spherical-cap-harmonics modelling» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

  • Prof. Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš, Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija);
  • Prof. Dr. sc. ing. Romuald Obuchovski, Viļņas Ģedemina Tehniskās universitātes Ģeodēzijas un kadastra katedra (Lietuva);
  • Asoc. prof. Ph. D. Harli Jurgenson, Igaunijas Dzīvības Zinātņu universitātes Ģeomātikas katedra (Igaunija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

5. septembris plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi