Notikuma vieta

Promocijas darbu «Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai» aizstāvēs Elmārs Lipenbergs

19. decembris, 2019, 16:30
Āzenes iela 12, 212. telpa, Rīga
.
.

19. decembrī plkst. 16.30 Āzenes ielā 12, 212. telpā, RTU promocijas padomes «P-08» Elektronikas un telekomunikāciju  nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Elmārs Lipenbergs aizstāvēs promocijas darbu «Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai» inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesors, Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (RTU promocijas padome, Latvija), pētnieks, Dr.sc.ing.  Aleksejs Udaļcovs (RISE – Zviedrijas pētniecības institūts, Zviedrija), pētniece, Dr.sc.ing. Jūlija Asmus (Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

5. decembris, 2019 plkst. 13:58

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

Pasākumi

_