Promocijas darbu «Dzelzceļa pārmijas termālā stāvokļa multi sensoru vadības sistēmu izveides principi un to izpēte» aizstāvēs Ruslans Muhitovs

15. decembris, 2022, 13:00
Rīga, Āzenes iela 12/1, 212. auditorija
.
.

2022. gada 15.decembrī plkst. 13 RTU Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes «RTU P-14» atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā (atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē) Ruslans Muhitovs aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Dzelzceļa pārmijas termālā stāvokļa multi sensoru vadības sistēmu izveides principi un to izpēte» (angļu val. «Principles of development of multi-sensor control systems for the thermal state of railway point and their research» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai Inženierzinātnēs un tehnoloģijās: elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās nozarē.

Recenzenti:

  • Prof. Dr. sc. ing. Pēteris Apse-Apsītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;
  • Asoc. prof. Dr. sc. ing. Mihails Savrasovs Transporta un sakaru institūts, Latvija;
  • Dr. hab. sc. ing. Tomasz Perzyński, Kazimira Pulaski Humanitāro un tehnoloģisko zinātņu universitātev (Kazimierz Pulaski University of Humanities and  Technology in Radom), Polija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

7. decembris, 2022 plkst. 0:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi