Notikuma vieta

Promocijas darbu «Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums» aizstāvēs Anzelms Zukuls

18. februāris, 14:00
Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā
.
.

2021. gada 18. februārī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-01» atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā Anzelms Zukuls aizstāvēs promocijas darbu «Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ķīmijas inženierzinātnes nozarē neorganisko vielu tehnoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: vad. pētnieks, Dr. habil. sc. ing. Visvaldis Švinka (Rīgas Tehniskā universitāte), pētniece, Dr. phys. Irēna Mihailova (Daugavpils Universitāte), vad. pētnieks, Dr. chem. Donāts Erts (Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē Zoom platformā. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

22. janvāris plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi

_