Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
27.08.2013.
RTU-2013/109
Ledusskapju piegāde RTU dienesta viesnīcām Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
21.08.2013.
RTU-2013/40
Poligrāfijas darbu veikšana Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
21.08.2013.
RTU-2013/108
Dzelzceļa elektroiekārtu un to vadības sistēmu eksperta pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
14.08.2013.
RTU-2013/100
Žalūziju iegāde RTU dienesta viesnīcai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
10.08.2013.
RTU-2013/85
Iepirkums RTU-2013/85 Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
09.08.2013.
RTU-2013/102
Daudzkanāla dzelzceļa trokšņa un vibrācijas monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
01.08.2013.
RTU-2013/78
Iepirkums RTU-2013/78 Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/97
Izmēģinājuma iekārtu kompleksa noma bezpilota lidaparātu (BLA) industriālo prototipu pētīšanai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/96
Izejvielu un materiālu BLA industriālo prototipu izveidei un tehnoloģisko iekārtu remontam iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/94
Eksperimentālo iekārtu noma bezpilota lidaparātu industriālo prototipu pētīšanai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/93
Vakuuma jonu – plazmas iekārtas NNV-6,6-I1 tehniskā apkalpošana un remonts Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/92
Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/99
Ledusskapju piegāde dienesta viesnīcai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/95
Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
29.07.2013.
RTU-2013/49
IEPIRKUMS RTU-2013/49-ERAF Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
25.07.2013.
RTU-2013/83
Remontdarbu veikšana un jumta virsgaismas logu nomaiņa Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 14 000 – 169 999,99 EUR bez PVN
23.07.2013.
RTU-2013/89
Dzelzceļa elektroiekārtu un to vadības sistēmu eksperta pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
22.07.2013.
RTU-2013/90
Materiālu, izejvielu un aprīkojuma bezpilota lidaparāta prototipu izveidei iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
17.07.2013.
RTU-2013/77
Telpu un teritorijas uzkopšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
11.07.2013.
RTU-2013/84
Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Ķīpsalas peldbaseina ēkā Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 27.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/109
Iepirkuma nosaukums Ledusskapju piegāde RTU dienesta viesnīcām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 21.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/40
Iepirkuma nosaukums Poligrāfijas darbu veikšana Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 21.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/108
Iepirkuma nosaukums Dzelzceļa elektroiekārtu un to vadības sistēmu eksperta pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 14.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/100
Iepirkuma nosaukums Žalūziju iegāde RTU dienesta viesnīcai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 10.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/85
Iepirkuma nosaukums Iepirkums RTU-2013/85
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 09.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/102
Iepirkuma nosaukums Daudzkanāla dzelzceļa trokšņa un vibrācijas monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 01.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/78
Iepirkuma nosaukums Iepirkums RTU-2013/78
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/97
Iepirkuma nosaukums Izmēģinājuma iekārtu kompleksa noma bezpilota lidaparātu (BLA) industriālo prototipu pētīšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/96
Iepirkuma nosaukums Izejvielu un materiālu BLA industriālo prototipu izveidei un tehnoloģisko iekārtu remontam iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/94
Iepirkuma nosaukums Eksperimentālo iekārtu noma bezpilota lidaparātu industriālo prototipu pētīšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/93
Iepirkuma nosaukums Vakuuma jonu – plazmas iekārtas NNV-6,6-I1 tehniskā apkalpošana un remonts
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/92
Iepirkuma nosaukums Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/99
Iepirkuma nosaukums Ledusskapju piegāde dienesta viesnīcai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/95
Iepirkuma nosaukums Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 29.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/49
Iepirkuma nosaukums IEPIRKUMS RTU-2013/49-ERAF
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 25.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/83
Iepirkuma nosaukums Remontdarbu veikšana un jumta virsgaismas logu nomaiņa
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 14 000 – 169 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 23.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/89
Iepirkuma nosaukums Dzelzceļa elektroiekārtu un to vadības sistēmu eksperta pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 22.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/90
Iepirkuma nosaukums Materiālu, izejvielu un aprīkojuma bezpilota lidaparāta prototipu izveidei iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 17.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/77
Iepirkuma nosaukums Telpu un teritorijas uzkopšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/84
Iepirkuma nosaukums Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Ķīpsalas peldbaseina ēkā
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_