Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
11.10.2013.
RTU-2013/91
Drukas iekārtu materiālu piegāde un uzpildīšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
11.10.2013.
RTU-2013/129
Zinātnisko pētījumu veikšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
10.10.2013.
RTU-2013/130
Personāla atlases pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
09.10.2013.
RTU-2013/127
2013.gada pārskata revīzijas pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
08.10.2013.
RTU-2013/126
Semināru un konferenču organizēšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
07.10.2013.
RTU-2013/124
Ēdināšanas pakalpojumi - kafijas pauzes NATO darba sesijas laikā Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
04.10.2013.
RTU-2013/125
Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
03.10.2013.
RTU-2013/88
Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Ķīpsalas peldbaseina ūdens attīrīšanai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
30.09.2013.
RTU-2013/101
Sporta bāžu noma mācību treniņu procesa organizēšanai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
30.09.2013.
RTU-2013/119
Ēdināšanas pakalpojumi RTU konferencēm, salidojumiem, pieņemšanām Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
27.09.2013.
RTU-2013/115
Reprezentācijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
25.09.2013.
RTU-2013/116
Papīra iegāde Rīgas Tehniskās universitātes tipogrāfijas vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
19.09.2013.
RTU-2013/120
Audu pamatņu in vitro pētījuma veikšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
18.09.2013.
RTU-2013/117
BŪVMATERIĀLU UN ELEKTROMATERIĀLU IEGĀDE Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
18.09.2013.
RTU-2013/107
VENTILĀCIJAS IZBŪVES DARBI, IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
12.09.2013.
RTU-2013/112
Tālizpētes attēlu apstrādes programmatūras licences iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
11.09.2013.
RTU-2013/113
Video sižeta izstrāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
07.09.2013.
RTU-2013/114
Audu pamatņu in vitro pētījuma veikšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
05.09.2013.
RTU-2013/111
Aizdevuma nodrošinājums Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
30.08.2013.
RTU-2013/110
Metodikas izstrāde fermentācijas procesa optimizācijai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 11.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/91
Iepirkuma nosaukums Drukas iekārtu materiālu piegāde un uzpildīšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/129
Iepirkuma nosaukums Zinātnisko pētījumu veikšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 10.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/130
Iepirkuma nosaukums Personāla atlases pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 09.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/127
Iepirkuma nosaukums 2013.gada pārskata revīzijas pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 08.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/126
Iepirkuma nosaukums Semināru un konferenču organizēšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 07.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/124
Iepirkuma nosaukums Ēdināšanas pakalpojumi - kafijas pauzes NATO darba sesijas laikā
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 04.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/125
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 03.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/88
Iepirkuma nosaukums Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Ķīpsalas peldbaseina ūdens attīrīšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 30.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/101
Iepirkuma nosaukums Sporta bāžu noma mācību treniņu procesa organizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 30.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/119
Iepirkuma nosaukums Ēdināšanas pakalpojumi RTU konferencēm, salidojumiem, pieņemšanām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 27.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/115
Iepirkuma nosaukums Reprezentācijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 25.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/116
Iepirkuma nosaukums Papīra iegāde Rīgas Tehniskās universitātes tipogrāfijas vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/120
Iepirkuma nosaukums Audu pamatņu in vitro pētījuma veikšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 18.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/117
Iepirkuma nosaukums BŪVMATERIĀLU UN ELEKTROMATERIĀLU IEGĀDE
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 18.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/107
Iepirkuma nosaukums VENTILĀCIJAS IZBŪVES DARBI, IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/112
Iepirkuma nosaukums Tālizpētes attēlu apstrādes programmatūras licences iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 11.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/113
Iepirkuma nosaukums Video sižeta izstrāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 07.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/114
Iepirkuma nosaukums Audu pamatņu in vitro pētījuma veikšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 05.09.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/111
Iepirkuma nosaukums Aizdevuma nodrošinājums
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 30.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/110
Iepirkuma nosaukums Metodikas izstrāde fermentācijas procesa optimizācijai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte