Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
24.01.2014.
RTU-2014/10
Izstādes nodrošinājums - inventāra, telpu noma RTU Karjeras dienas ietvaros Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
23.01.2014.
RTU-2014/8
Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
21.01.2014.
RTU-2013/145
Informācijas tehnoloģijas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
17.01.2014.
RTU-2014/5
Poligrāfijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecības vajadzībām Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
16.01.2014.
RTU-2013/162
MĒBEĻU PIEGĀDE Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
10.01.2014.
RTU-2014/2
Pārvietošanas pakalpojumu nodrošināšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
10.01.2014.
RTU-2014/3
Tālizpētes datu programmatūras licences iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
28.12.2013.
RTU-2013/163
RTU bukletu vāku dizaina grafiskā koncepcija Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
22.12.2013.
RTU-2013/164
Durvju plāksnīšu izgatavošana un piegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
19.12.2013.
RTU-2013/154
Paraugu apstrādes, analīzes un sagatavošanas iekārtu komplekta daļu iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
19.12.2013.
RTU-2013/166
Biroja papīra iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
19.12.2013.
RTU-2013/158
IEKĀRTAS MODERNIZĀCIJA Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
16.12.2013.
RTU-2013/159
Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde ESF projektos Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
13.12.2013.
RTU-2013/156
Telpu noma «Rubīna balles» organizēšanai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
13.12.2013.
RTU-2013/134
Liftu, pacēlāja tehniskā apkope un remontdarbi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
11.12.2013.
RTU-2013/139
Būvdarbi RTU Zinātniskajai bibliotēkai un Laboratorijas korpusam Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
10.12.2013.
RTU-2013/133
Poligrāfijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecības vajadzībām Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
06.12.2013.
RTU-2013/157
Darba apģērba iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
06.12.2013.
RTU-2013/153
Poligrāfijas darbu veikšana un durvju plāksnīšu izgatavošana un piegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
05.12.2013.
RTU-2013/131
Datortehnikas, programmatūras un zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 24.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/10
Iepirkuma nosaukums Izstādes nodrošinājums - inventāra, telpu noma RTU Karjeras dienas ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 23.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/8
Iepirkuma nosaukums Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 21.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/145
Iepirkuma nosaukums Informācijas tehnoloģijas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 17.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/5
Iepirkuma nosaukums Poligrāfijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecības vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 16.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/162
Iepirkuma nosaukums MĒBEĻU PIEGĀDE
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 10.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/2
Iepirkuma nosaukums Pārvietošanas pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 10.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/3
Iepirkuma nosaukums Tālizpētes datu programmatūras licences iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 28.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/163
Iepirkuma nosaukums RTU bukletu vāku dizaina grafiskā koncepcija
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/164
Iepirkuma nosaukums Durvju plāksnīšu izgatavošana un piegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 19.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/154
Iepirkuma nosaukums Paraugu apstrādes, analīzes un sagatavošanas iekārtu komplekta daļu iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/166
Iepirkuma nosaukums Biroja papīra iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 19.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/158
Iepirkuma nosaukums IEKĀRTAS MODERNIZĀCIJA
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 16.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/159
Iepirkuma nosaukums Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde ESF projektos
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/156
Iepirkuma nosaukums Telpu noma «Rubīna balles» organizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 13.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/134
Iepirkuma nosaukums Liftu, pacēlāja tehniskā apkope un remontdarbi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 11.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/139
Iepirkuma nosaukums Būvdarbi RTU Zinātniskajai bibliotēkai un Laboratorijas korpusam
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 10.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/133
Iepirkuma nosaukums Poligrāfijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes izdevniecības vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 06.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/157
Iepirkuma nosaukums Darba apģērba iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/153
Iepirkuma nosaukums Poligrāfijas darbu veikšana un durvju plāksnīšu izgatavošana un piegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 05.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/131
Iepirkuma nosaukums Datortehnikas, programmatūras un zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte