Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
26.03.2014.
RTU-2014/31
Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
24.03.2014.
RTU-2014/33
AUTORUZRAUDZĪBAS DARBI Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
20.03.2014.
RTU-2014/36
Nesaistīto, hidrauliski saistīto un asfalta materiālu analizatora iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
11.03.2014.
RTU-2014/1
Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
10.03.2014.
RTU-2014/32
Materiālu, instrumentu un inventāra iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
07.03.2014.
RTU-2014/35
Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
03.03.2014.
RTU-2014/26
Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
03.03.2014.
RTU-2014/30
Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
25.02.2014.
RTU-2014/25
Vienkāršotās renovācijas darbi Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
24.02.2014.
RTU-2014/23
Juridiskie pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
17.02.2014.
RTU-2014/24
RTU Starptautiskās konferences telpu, tehniskā aprīkojuma un dalībnieku ēdināšanas nodrošināšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
14.02.2014.
RTU-2014/22
Mācību kursu pasniegšana RTU Rīgas biznesa skolā Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
12.02.2014.
RTU-2014/12
Šķiedru ieklāšanas bloku izveide Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
07.02.2014.
RTU-2014/15
Tehnisko gāzu un šķidrā slāpekļa piegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
03.02.2014.
RTU-2014/16
Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.01.2014.
RTU-2013/123
Sarunu procedūra - Būvuzraudzības darbi Āzenes iela 12 Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
30.01.2014.
RTU-2014/4
Poligrāfijas darbu veikšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
29.01.2014.
RTU-2013/6
Kvantitatīvas pirosekvenēšanas sistēmas iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
28.01.2014.
RTU-2014/13
Sarunu procedūra Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
27.01.2014.
RTU-2014/7
Projekta audits - ziņojums (Tempus) Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 26.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/31
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 24.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/33
Iepirkuma nosaukums AUTORUZRAUDZĪBAS DARBI
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 20.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/36
Iepirkuma nosaukums Nesaistīto, hidrauliski saistīto un asfalta materiālu analizatora iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 11.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/1
Iepirkuma nosaukums Reklāmas izvietošanas pakalpojumi
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 10.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/32
Iepirkuma nosaukums Materiālu, instrumentu un inventāra iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 07.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/35
Iepirkuma nosaukums Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 03.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/26
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 03.03.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/30
Iepirkuma nosaukums Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 25.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/25
Iepirkuma nosaukums Vienkāršotās renovācijas darbi Ķīpsalas peldbaseina ēkā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgā
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 24.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/23
Iepirkuma nosaukums Juridiskie pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 17.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/24
Iepirkuma nosaukums RTU Starptautiskās konferences telpu, tehniskā aprīkojuma un dalībnieku ēdināšanas nodrošināšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 14.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/22
Iepirkuma nosaukums Mācību kursu pasniegšana RTU Rīgas biznesa skolā
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 12.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/12
Iepirkuma nosaukums Šķiedru ieklāšanas bloku izveide
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 07.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/15
Iepirkuma nosaukums Tehnisko gāzu un šķidrā slāpekļa piegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 03.02.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/16
Iepirkuma nosaukums Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/123
Iepirkuma nosaukums Sarunu procedūra - Būvuzraudzības darbi Āzenes iela 12
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 30.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/4
Iepirkuma nosaukums Poligrāfijas darbu veikšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 29.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/6
Iepirkuma nosaukums Kvantitatīvas pirosekvenēšanas sistēmas iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/13
Iepirkuma nosaukums Sarunu procedūra Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 224 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 27.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/7
Iepirkuma nosaukums Projekta audits - ziņojums (Tempus)
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_