Iepirkums

.
.
Iepirkuma identifikācijas numurs:
RTU-2018/98
Iepirkuma nosaukums: Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7
Iepirkuma rīkošanas veids: Iepirkums 9. panta kārtībā («mazais iepirkums»)
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība: Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Iepirkuma priekšmeta veids: Piegāde
Statuss: Noslēdzies
Publicēts RTU mājaslapā: 20.09.2018.
Publicēts IUB mājaslapā (ja paredzēts): 20.09.2018.
Iesniegšanas termiņš: 03.10.2018. plkst. 10:00
Iepirkuma rezultāti:
Daļas numurs: 1
Rezultāts: Līgums/vispārīgā vienošanās
Piegādātāja nosaukums: SIA “Biroteh”
Piegādātāja reģistrācijas numurs: 40003427250
Līgumcena bez PVN: 25 160,00
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.10.2018.
Līguma noslēgšanas datums: 30.10.2018.
Līguma izpildes termiņš: 30 dienas
-
Daļas numurs: 2
Rezultāts: Līgums/vispārīgā vienošanās
Piegādātāja nosaukums: SIA “REVERIE Trading Group”
Piegādātāja reģistrācijas numurs: 50103302911
Līgumcena bez PVN: 5 520,23
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.10.2018.
Līguma noslēgšanas datums: 23.10.2018.
Līguma izpildes termiņš: 30 dienas
-
Iepirkuma kontaktpersona: vecākais iepirkumu speciālists Jevgēnijs Gramsts 67089019
Papildu informācija: Uzmanību!
Iepirkuma komisija 21.09.2018. sniedza atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un precizēja nolikuma pielikumu Nr.2 (skat. pielikumā).
Pievienotie dokumenti:

RTU-2018/98 Nolikums 20.09.2018.

RTU-2018/98 Pielikums Nr.2 20.09.2018.

RTU-2018/98 Pielikums Nr.2 ar 21.09.2018. precizējumiem. 21.09.2018.

RTU-2018/98 Protokols Nr.2 21.09.2018.

RTU-2018/98 Lēmums 04.10.2018.

RTU-2018/98 Līgums Nr.1 02.11.2018.

RTU-2018/98 Līgums Nr.2 02.11.2018.


Lejupielādēt visus pielikumus zip formātā

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_