Iepirkums

.
.
Iepirkuma identifikācijas numurs:
RTU-2018/72
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums: Elektronisko komponenšu iegāde
Iepirkuma rīkošanas veids: Iepirkums 9. panta kārtībā («mazais iepirkums»)
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība: Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Iepirkuma priekšmeta veids: Piegāde
Statuss: Noslēdzies
Publicēts RTU mājaslapā: 17.08.2018.
Publicēts IUB mājaslapā (ja paredzēts): 17.08.2018.
Iesniegšanas termiņš: 29.08.2018. plkst. 10:00
Iepirkuma rezultāti:
Rezultāts: Līgums/vispārīgā vienošanās
Piegādātāja nosaukums: “YEInternational” SIA
Piegādātāja reģistrācijas numurs: 40003187810
Līgumcena bez PVN: 5 185,40
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2018.
Līguma noslēgšanas datums: 16.10.2018.
Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.decembrim
-
Iepirkuma kontaktpersona: vecākais iepirkumu speciālists Jevgēnijs Gramsts 67089019
Papildu informācija: Uzmanību!
Iepirkuma priekšmeta Tehniskā specifikācija ietver "zaļā iepirkuma" parametrus.
Pievienotie dokumenti:

RTU-2018/72 Nolikums 17.08.2018.

RTU-2018/72 Pielikums Nr.2 17.08.2018.

RTU-2018/72 Lēmums 01.10.2018.

RTU-2018/72 Līgums 24.10.2018.


Lejupielādēt visus pielikumus zip formātā

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_