Droša vide studijām

Lai mazinātu riskus Rīgas Tehniskās universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, laika posmā no 13. marta līdz 9. jūnijam tiek pārtraukts studiju process klātienē. 

Pavasara semestra beigu termiņš pagarināts līdz 14. augustam. Savukārt jaunais studiju gads sāksies 14. septembrī. Šāds lēmums pieņemts, lai studentiem dotu iespēju kvalitatīvi izpildīt visus studiju uzdevumus un laboratorijas darbus, kas aizkavējušies, jo valstī Covid-19 saslimšanas dēļ ir noteikta ārkārtējā situācija.

 

Aktualitātes par RTU iesaisti globālajā cīņā ar Covid 19:

Universitāte

_