Tīrs ūdens ikvienam

Tīrs ūdens ikvienam

Tehnoloģija efektīvākai ūdens attīrīšanai 

Problēma 
Fosfors tiek izmantots dažādu mazgāšanas līdzekļu sastāvā, tāpēc notekūdeņos ir sastopams lielā koncentrācijā. Fosforam nonākot dabā, savvaļas ūdenstilpnēs pastiprinās
 mikroorganismu augšana, kas veicina ūdens tilpņu aizaugšanu. 

Risinājums
RTU izstrādātā gaisa padeves tehnoloģija ļauj regulēt mikroorganismu aktivitāti ūdens attīrīšanas staciju bioreaktoros un radīt labvēlīgu vidi baktērijām, kas barojas ar fosforu. Ar tehnoloģijas palīdzību tiek veicināta baktēriju salipšana biogranulās un nogulsnēšanās reaktora apakšā, tāpēc ūdens attīrīšanas procesā nav nepieciešamas speciālās barotnēs sagatavotas biogranulas. Šī tehnoloģija saīsina ūdens attīrīšanas procesu, līdz ar to tiek mazāk patērēta enerģija. Attīrītajam ūdenim ir ievērojami zemāka fosfora koncentrācija, nekā attīrot ar līdzšinējām tehnoloģijām. Attīrītajam ūdenim, atgriežoties dabā, ir samazināts savvaļas ūdens tilpņu aizaugšanas risks. 

Ilgtermiņa ietekme
Ar tehnoloģijas palīdzību ir iespējams nodrošināt dabai draudzīgāku ūdens attīrīšanas procesu. Attīrīšanas process norit ātrāk, tāpēc tiek ietaupīta enerģija. Nav  nepieciešams veidot speciālas baktēriju barotnes, jo baktērijas reaktorā veido biogranulas. Attīrītajā ūdenī ir mazāka fosfora koncentrācija, tāpēc savvaļas ūdenstilpnes ir pasargātākas pret aizaugšanu ar mikroorganismiem, aļģēm un savvaļas zālēm.