Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana

Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana

Problēma 
Farmācijas nozares notekūdeņi satur toksiskus organiskos savienojumus, kas slikti sadalās un nelabvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku veselību. Patlaban ūdens attīrīšanas tehnoloģijas nenodrošina kompleksu organisko vielu attīrīšanu. Šādu vielu attīrīšana ir dārga un prasa plānveidīgas investīcijas.

Risinājums
RTU zinātnieki izstrādā tehnoloģisko risinājumu – notekūdeņu attīrīšanas reaktoru – un funkcionāli viedo pārklājumu materiālus,  kas ļaus attīrīt notekūdeņus no toksiskiem un grūti sadalāmiem organiskajiem savienojumiem. Pētnieki koncentrējas uz vielām, kas bojā endokrīnās sistēmas darbību, jo tās ir viens no sarežģītākajiem un izturīgākajiem organiskajiem dabas piesārņotājiem. 

Ilgtermiņa ietekme
Tehnoloģija ir ievērojami lētāka nekā patlaban tirgū sastopamie risinājumi, un tā ir viena no šī piedāvātā risinājuma priekšrocībām. Tehnoloģijas ieviešana farmācijas kompānijām prasītu ievērojami mazāk resursu, savukārt notekūdeņi tiktu attīrīti, un dabā nenokļūtu grūti sadalāmi ķīmiskie elementi, kas ilgtermiņā uzkrājas un rada riskus cilvēku veselībai.