Būvniecības profesionāļi pilnveido zināšanas BIM lietošanā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/buvniecibas-profesionali-pilnveido-zinasanas-bim-lietosana
30. novembris - Jaunums
RTU

Ar 1162 būvniecības profesionāļu izglītošanu sekmīgi pabeigts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centra (RTU BDC) organizētais 2022. gada apmācību projekts būvspeciālistu kompetences paaugstināšanai būves informācijas modelēšan...

Piedāvā bezmaksas BIM kursus visu jomu būvspeciālistiem

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/piedava-bezmaksas-bim-kursus-visu-jomu-buvspecialistiem
16. augusts - Jaunums
RTU

BIM jeb būves informācijas modelēšana ir sistēma, kura šobrīd tiek lietota daudzos būvobjektos un kura ir jāizprot visiem Latvijas būvniecībā iesaistītajiem. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centrs piedāvā bezmaksas kur...

Sekmīgi aizvadīts bezmaksas BIM apmācību kursu pavasara semestris un atvērta pieteikšanās rudens kursu grupām

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sekmigi-aizvadits-bezmaksas-bim-apmacibu-kursu-pavasara-semestris-un-atverta-pieteiksanas-rudens-kursu-grupam
5. jūlijs - Jaunums
RTU

Vairāk nekā 500 dažādu būvniecības jomu speciālistiem iegūstot padziļinātu izpratni par digitalizācijas nepieciešamību un būves informācijas modelēšanas (BIM) potenciālu efektivitātes un produktivitātes celšanā būvju projektēšanā, būvniecībā un ekspl...

Izvēlas profesionāļus, kuri šovasar Eiropas Kosmosa aģentūras kursos papildinās zināšanas Zemes novērošanas datu izmantošanā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/izvelas-profesionalus-kuri-sovasar-eiropas-kosmosa-agenturas-kursos-papildinas-zinasanas-par-zemes-noverosanas-datu-izmantosanu
31. maijs - Jaunums
RTU

Radaru un optisko satelītu datu apstrādi un pielietojumus bez maksas apgūs vairāk nekā 30 speciālistu no izglītības, zinātnes, valsts pārvaldes iestādēm un dažādu jomu uzņēmumiem....

Atver pieteikšanos Eiropas Kosmosa aģentūras kursiem par Zemes novērošana datu izmantošanu

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/atver-pieteiksanos-eiropas-kosmosa-agenturas-kursiem-par-zemes-noverosana-datu-izmantosanu
27. aprīlis - Jaunums
RTU

Lai veicinātu Zemes novērošanas datu izmantošanu zinātnes un tautsaimniecības attīstībā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Vi...

Sākas bezmaksas BIM kursi, aicina pieteikties praktiskiem kursiem klātienē

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sakas-bezmaksas-bim-kursi-aicina-pieteikties-praktiskiem-kursiem-klatiene
20. aprīlis - Jaunums
RTU

Šonedēļ, 25. aprīlī, sākas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centra organizēti bezmaksas būves informācijas modelēšanas (BIM) kursi dažādu jomu būvspeciālistiem. Centrs aicina apgūt praktiskos kursus klātienes grupās RTU...

Izsludina pieteikšanos bezmaksas BIM apmācību kursiem

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/izsludina-pieteiksanos-bezmaksas-bim-apmacibu-kursiem
7. aprīlis - Jaunums
RTU

Atvērta pieteikšanās būves informācijas modelēšanas (BIM) bezmaksas apmācībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centrs. Apmācībās ap 1000 dažādu būvniecības nozaru speciālistu būs iespēja nostiprināt vai iegūt pam...

Vairāk nekā 800 būvspeciālistu papildinājuši BIM teorētiskās un praktiskās prasmes

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/vairak-neka-800-buvspecialistu-papildina-bim-teoretiskas-un-praktiskas-prasmes
2. decembris, 2021 - Jaunums
RTU

Šajā gadā vairāk nekā 800 būvniecībā iesaistīto speciālistu bez maksas paaugstinājuši savas prasmes un papildinājuši zināšanas būves informācijas modelēšanas (BIM) praktiskajā lietošanā projektēšanas un būvdarbu procesos, kā arī ieviešanā savos uzņēm...

RTU Būvniecības digitalizācijas centrs piedāvā specializētus BIM kursus

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-buvniecibas-digitalizacijas-centrs-piedava-specializetus-bim-kursus
26. oktobris, 2021 - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centrs sadarbībā ar Tālākizglītības nodaļu un būves informācijas modelēšanas (BIM) speciālistiem šajā rudenī piedāvā iespēju būvspeciālistiem padziļināt profesionālās prasmes, piedalotie...

Sākas pieteikšanās bezmaksas BIM tehnoloģiju kursiem

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sakas-pieteiksanas-bezmaksas-bim-tehnologiju-kursiem
14. aprīlis, 2021 - Jaunums
RTU

15. aprīlī sākas pieteikšanās būves informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģiju bezmaksas apmācībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centrs sadarbībā ar SIA «CMB Inženieru kompetences centrs». Šogad plānots ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 23 rezultāti.

Meklētie tagi: