«Rail Baltica» paver plašas karjeras iespējas dzelzceļa jomā, mudina iegūt izglītību

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rail-baltica-paver-plasas-karjeras-iespejas-dzelzcela-joma-mudina-iegut-izglitibu
23. aprīlis - Jaunums
RTU

Ātrgaitas dzelzceļa «Rail Baltica» īstenošanai nepieciešams liels skaits kvalificētu speciālistu; «Eiropas dzelzceļa līnijas» projekta ieviesēji aicina gūt konkurētspējīgu izglītību un saistīt savu karjeru ar šo gadsimta projektu....

Pirmie biotehnoloģijas un bioinženierijas studenti iepazīst RTU

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/pirmie-jaunas-biotehnologijas-un-bioinzenierijas-studenti-iepazist-rtu
3. septembris, 2020 - Jaunums
RTU

Pirmie 26 jaunās akadēmiskās bakalaura studiju programmas «Biotehnoloģija un bioinženierija» studenti, kuri studijas sāks šoruden, ievadnodarbībā 2. septembrī iepazina Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēkus un studiju vidi. Šī studiju progra...

RTU studenti un pētnieki jaunā laboratorijā varēs apgūt pneimatikas pamatus

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studenti-un-petnieki-jauna-laboratorija-vares-apgut-pneimatikas-pamatus
2. septembris, 2020 - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Mehatronikas katedrā izveidota Automatizācijas laboratorija, kurā studentiem un mācībspēkiem būs iespēja strādāt ar pneimatikas un elektropneimatikas aprīko...

Jaunais studiju gads RTU sāksies 14. septembrī

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/jaunais-studiju-gads-rtu-saksies-14-septembri
28. augusts, 2020 - Jaunums
RTU

2020./2021. akadēmiskā mācību gada rudens semestris Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) sāksies 14. septembrī un ilgs līdz 31. janvārim....

Top jauna doktorantūras programma «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/top-jauna-doktoranturas-programma-dalinu-fizika-un-paatrinataju-tehnologijas
28. augusts, 2020 - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Latvijas Universitātē (LU) top jauna kopēja doktorantūras studiju programma – «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas». Iecerēts, ka primāri tajā studēs Latvijas un pārējo Baltijas valstu doktoranti, tā stip...

Mainīts bibliotēkas darba laiks

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/mainits-bibliotekas-darba-laiks
24. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Studiju procesam 2019./20. akadēmiskajā mācību gadā tuvojas noslēgumam, apmeklējumu un izsniegumu skaits Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātniskajā bibliotēkā ir ļoti samazinājies, aktīvi notiek grāmatu nodošana un lietošanas termiņu pagarināša...

Iestājpārbaudījumi zīmēšanā notiks augusta sākumā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/iestajparbaudijumi-zimesana-notiks-augusta-sakuma
15. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Reflektantiem, kuri izvēlēsies uzsākt studijas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», tāpat kā iepriekšējos gados būs jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, ...

RTU iesaistās Eiropas Tehnoloģijas universitātes veidošanā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-iesaistas-eiropas-tehnologijas-universitates-veidosana
13. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Vienotas un stipras Eiropas Savienības (ES) universitātes, vienoti diplomi, nosacījumi un prasības augstākās izglītības iegūšanai – tik ambiciozi ir ES mērķi, kuru īstenošanā ir iesaistījusies Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), līdz ar citām septiņām...

RTU studenti izstrādā sistēmu autobusu pienākšanas laika prognozēšanai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studenti-izstrada-sistemu-autobusu-pienaksanas-laika-prognozesanai
13. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pasažieru ērtības, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studenti izstrādājuši sistēmas prototipu, kas prognozē autobusu ierašanās laiku pieturvietās, ņemo...

Sadarbojoties RTU un LU, izveidota kopīga studiju programma biotehnoloģijā un bioinženierijā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sadarbojoties-rigas-tehniskajai-universitatei-un-latvijas-universitatei-izveidota-kopiga-studiju-programma-biotehnologija-un-bioinzenierija
9. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

«Šeit taps inovatori un nozares profesionāļi gēnu inženierijā, vides biotehnoloģijās un citās jomās. Viņiem būs iespēja apgūt prototipēšanas un produktu attīstības praksi arī vairākos inženierzinātņu studiju kursos,» uzsver programmas direktors no Rī...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 26 rezultāti.

Meklētie tagi: