Taupot energoresursus, RTU apkures sezonā iespēju robežās pazeminās temperatūru telpās un studijas organizēs attālināti

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/taupot-energoresursus-rtu-apkures-sezona-iespeju-robezas-pazeminas-temperaturu-telpas-un-studijas-organizes-attalinati
5. oktobris - Jaunums
RTU

Lai taupītu energoresursus, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) apkures sezonā pazeminās temperatūru telpās, pāries uz daļēji attālinātām studijām un darbu, kā arī iespēju robežās samazinās tēriņus citās budžeta pozīcijās. ...

RTU studentus aicina apmeklēt ASV profesores vieslekcijas par ēku renovāciju un energoefektivitāti

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studentus-aicina-apmeklet-asv-profesores-vieslekcijam-par-eku-renovaciju-un-energoefektivitati
30. septembris - Jaunums
RTU

No 3. līdz 6. oktobrim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem un pārējiem interesentiem būs iespēja klausīties Vašingtonas Universitātes profesores Amy A. Kim vieslekcijas par ēku renovāciju un energoefektivitātes risinājumu praksi ASV. Piete...

RTU notiks seminārs par ģeotermālās enerģijas izmantošanu siltumapgādes sistēmās

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-notiks-seminars-par-geotermalas-energijas-izmantosanu-siltumapgades-sistemas
29. septembris - Jaunums
RTU

Kā Baltijā izmantot ģeotermālo enerģiju, nodrošinot centralizētās siltumapgādes tīklus – šos jautājumus zinātnieki un industrijas pārstāvji apspriedīs starptautiskajā seminārā «Geothermal energy – unleashing the potential of supplying district heatin...

RTU ar plašu aktivitāšu kopumu vairos iedzīvotāju un uzņēmumu energopratību

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-ar-plasu-aktivitasu-kopumu-vairos-iedzivotaju-un-uznemumu-energopratibu
27. septembris - Jaunums
RTU

Lai vairotu Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību energopratību, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (RTU VASSI) zinātnieki izveidos risinājumus, lai katrs iedzīvotājs un uzņēmums, mainot...

Latvija apzināti tika sēdināta un Krievijas gāzes adatas, LTV pauž RTU profesore Dagnija Blumberga

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/latvija-apzinati-tika-sedinata-un-krievijas-gazes-adatas-ltv-pauz-rtu-profesore-dagnija-blumberga
21. septembris - Jaunums
RTU

Situācija, kad Latvija ir nonākusi atkarībā no Krievijas gāzes, ir mākslīgi radīta, uzskata Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) direktore profesore Dagnija Blumberga. Savu redzējumu par valsts e...

Starptautiskie eksperti augstu novērtē RTU zinātnieku pētījumus enerģētikas un klimata politikas jomā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/starptautiskie-eksperti-augstu-noverte-rtu-zinatnieku-petijumus-energetikas-un-klimata-politikas-joma
29. jūlijs - Jaunums
RTU

Vērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieku pētījumus enerģētikas un klimata politikas pilnveidošanai, atjaunojamo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai d...

RTU aicina iedzīvotājus kļūt energovienotiem, vairojot Latvijas energoneatkarību

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-aicina-iedzivotajus-klut-energovienotiem-vairojot-latvijas-energoneatkaribu
11. marts - Jaunums
RTU

Lai mazinātu Latvijas atkarību no importētiem energoresursiem, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts kopā ar Rīgas domi (RD) un AS «Rīgas Siltums» aicina ikkatru iedzīvotāju pārskatīt savus paradumus un m...

RTU zinātnieki izveido nebijušu enerģētikas un klimata modelēšanas rīku kopumu

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieki-izveido-nebijusu-energetikas-un-klimata-modelesanas-riku-kopumu
25. novembris, 2021 - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieki izveido mūsdienīgu enerģētikas un klimata modelēšanas rīku kopumu, kas palīdzēs pieņemt datos p...

RTU profesore: Energoefektivitāte ir nevis ES iegriba, bet uzņēmumu vajadzība

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-profesore-energoefektivitate-ir-nevis-es-iegriba-bet-uznemumu-vajadziba
24. novembris, 2021 - Jaunums
RTU

Eiropas klimata mērķi nav pretnostatījums uzņēmumu peļņai vai izdzīvošanai. Var saprast uzņēmumu bažas, Eiropai stingrāk uzstājot uz klimata mērķu sasniegšanu, taču ir jāapzinās, ka energoefektivitātes paaugstināšana ir uzņēmumu pašu interesēs – tā v...

RTU pētnieki secina, ka zaļš transports Latvijai ir izaicinošs mērķis

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-petnieki-secina-ka-zals-transports-latvijai-ir-izaicinoss-merkis
17. novembris, 2021 - Jaunums
RTU

Lai transporta jomu Latvijā padarītu zaļāku un klimatam draudzīgāku, nepieciešami kompleksi un ilgtermiņa pasākumi, ar kampaņveidīgu atbalstu ilgtermiņa uzlabojumus sasniegt būs sarežģīti; ļoti būtiski ir izglītot sabiedrību, lai tā apzinātos vajadzī...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 13 rezultāti.

Meklētie tagi: