Mainīts bibliotēkas darba laiks

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/mainits-bibliotekas-darba-laiks
24. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Studiju procesam 2019./20. akadēmiskajā mācību gadā tuvojas noslēgumam, apmeklējumu un izsniegumu skaits Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātniskajā bibliotēkā ir ļoti samazinājies, aktīvi notiek grāmatu nodošana un lietošanas termiņu pagarināša...

Iestājpārbaudījumi zīmēšanā notiks augusta sākumā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/iestajparbaudijumi-zimesana-notiks-augusta-sakuma
15. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Reflektantiem, kuri izvēlēsies uzsākt studijas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», tāpat kā iepriekšējos gados būs jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, ...

RTU iesaistās Eiropas Tehnoloģijas universitātes veidošanā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-iesaistas-eiropas-tehnologijas-universitates-veidosana
13. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Vienotas un stipras Eiropas Savienības (ES) universitātes, vienoti diplomi, nosacījumi un prasības augstākās izglītības iegūšanai – tik ambiciozi ir ES mērķi, kuru īstenošanā ir iesaistījusies Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), līdz ar citām septiņām...

RTU studenti izstrādā sistēmu autobusu pienākšanas laika prognozēšanai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-studenti-izstrada-sistemu-autobusu-pienaksanas-laika-prognozesanai
13. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pasažieru ērtības, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studenti izstrādājuši sistēmas prototipu, kas prognozē autobusu ierašanās laiku pieturvietās, ņemo...

Sadarbojoties RTU un LU, izveidota kopīga studiju programma biotehnoloģijā un bioinženierijā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/sadarbojoties-rigas-tehniskajai-universitatei-un-latvijas-universitatei-izveidota-kopiga-studiju-programma-biotehnologija-un-bioinzenierija
9. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

«Šeit taps inovatori un nozares profesionāļi gēnu inženierijā, vides biotehnoloģijās un citās jomās. Viņiem būs iespēja apgūt prototipēšanas un produktu attīstības praksi arī vairākos inženierzinātņu studiju kursos,» uzsver programmas direktors no Rī...

Izstrādājot inovatīvu īpašumu apsaimniekošanas sistēmu, RTU pētnieki izmanto modernu 3D skenēšanas metodi

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/izstradajot-inovativu-ipasumu-apsaimniekosanas-sistemu-rtu-petnieki-izmanto-modernu-3d-skenesanas-metodi
2. jūlijs, 2020 - Jaunums
RTU

Sadarbojoties pētniekiem no vairākām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) fakultātēm, top konceptuāli jauna īpašuma apsaimniekošanas sistēma, kura eksperimentāli paredzēta lietošanai RTU. Tajā būs iekļauti RTU esošo un topošo ēku 3D modeļi, turklāt to...

Tiešsaistē notiks atvērto durvju diena ārzemju studentiem

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/tiessaiste-notiks-atverto-durvju-diena-arzemju-studentiem
17. jūnijs, 2020 - Jaunums
RTU

18. jūnijā plkst. 18.00 tiešsaistē notiks «RTU Open Day 2020, kurai aicināti pievienoties ārzemju studenti, kas apsver iespēju studēt kādā no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmām. Pasākuma laikā RTU Starptautiskās sadarbības un ārze...

RTU notiks «RTU Open Day 2020»

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-notiks-rtu-open-day-2020
10. jūnijs, 2020 - Jaunums
RTU

10. jūnijā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks atvērtā durvju diena, kurai īpaši aicināti pievienoties ārzemju studenti, kas apsver iespēju studēt kādā no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmām. Pasākuma laikā RTU Starptautiskās sadarbības...

RTU darbs turpinās daļēji attālinātā režīmā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/studijas-rtu-turpinas-attalinati
10. jūnijs, 2020 - Jaunums
RTU

Pēc «Covid-19» izraisītās ārkārtējās situācijas atcelšanas Rīgas Tehniskā universitāte, sākot no 10. jūnija, darbu turpina daļēji attālinātā režīmā, lai mazinātu RTU studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējuma risku. Pulcējoties klātie...

No 20. līdz 30. aprīlim topošie studenti tiešsaistē varēs iepazīt RTU

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/no-20-lidz-30-aprilim-toposie-studenti-tiessaiste-vares-iepazit-rtu
16. aprīlis, 2020 - Jaunums
RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina visus, kurus interesē studijas Latvijā vienīgajā daudznozaru tehniskajā universitāte, no 20. līdz 30. aprīlim plkst. 17 piedalīties pasākumā «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē būs iespējams skatīties intervija...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 31 rezultāti.

Meklētie tagi: