Studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana

Studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Rīgas Tehniskajā universitātē notiek atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr. 36 un Nolikumam par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu RTU.

Iesniegums

Maksu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu saskaņā ar kanclera apstiprināto kalkulāciju – 92,48 EUR.

RTU Tālākizglītības nodaļa
 
+371 67089439