Studiju programmas

2024./2025. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Būvniecība 5 € 13 450 - - Rīga
Mašīnbūve un mehānika 7 € 8 550 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 4 € 13 450 - - Rīga
Transports 5 € 8 550 € 3 500 - Rīga
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Vides inženierija 12 € 12 890 - - Rīga
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas 15 € 12 330 - - Rīga
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija 9 € 11 210 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 1 € 11 210 - - Rīga
Elektronika 3 € 11 210 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 6 € 11 210 - - Rīga
Telekomunikācijas 8 € 11 210 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 6 € 11 210 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 7 840 € 6 280 - Rīga
Arhitektūras un dizaina institūts
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Arhitektūra 1 € 18 490 - - Rīga
Šķiedru materiālu zinātne 2 € 11 210 - - Rīga
Liepājas akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība - € 8 400 - - Liepāja
Izglītības zinātnes - € 6 160 - - Liepāja
Mediju māksla un radošās tehnoloģijas - € 21 850 - - Liepāja
Valodu un literatūras studijas - € 5 600 - - Liepāja
Doktorantūras skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Doktora (trešā cikla) studijas:
Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas 4 € 11 210 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.