Studiju programmas

2024./2025. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija 30 € 3 180 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 35 € 3 180 - - Rīga, Daugavpils
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 70 € 3 180 € 2 540 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 70 € 3 180 - - Rīga
Būvniecība 120 € 3 920 € 2 540 - Rīga
Dzelzceļa inženierija - € 3 180 - - Rīga
Industriālais dizains 30 € 3 180 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 30 € 3 180 € 2 540 - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 4 110 - - Rīga
Mehatronika 70 € 3 180 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 35 € 3 920 € 2 540 € 3 140 Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 30 € 3 180 € 2 540 - Rīga, Daugavpils
Transportbūves 40 € 3 920 € 2 540 - Rīga
Ģeomātika 30 € 3 550 € 2 840 - Rīga
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 14 € 3 550 - - Rīga
Materiālu inženierija 15 € 3 180 - - Rīga
Vides inženierija 45 € 3 550 - - Rīga, Liepāja
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 60 € 3 180 - - Rīga
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Datorsistēmas 195 € 3 550 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 130 € 3 550 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 30 € 3 550 - - Rīga
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija 40 € 3 550 - - Rīga
Viedās datortehnoloģijas 95 € 3 250 - - Rīga, Daugavpils
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Adaptronika 35 € 3 550 € 2 840 - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 50 € 3 550 € 2 840 € 2 840 Rīga, Liepāja
Finanšu inženierija 35 € 2 900 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 3 250 - - Rīga
Tehniskā tulkošana - € 1 870 - - Rīga
Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas 35 € 3 550 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 50 € 3 550 € 2 880 - Rīga, Daugavpils
Viedās elektroniskās sistēmas 40 € 3 550 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Ekonomika - - - - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) - € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana - - - - Rīga
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Drošības inženierija 30 - - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 35 - € 1 700 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 30 € 3 180 € 1 700 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 30 - - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana - - - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 35 € 2 100 € 1 700 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 20 € 2 100 € 1 700 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 30 - - - Rīga
Arhitektūras un dizaina institūts
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Arhitektūra 40 € 5 790 - - Rīga
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Materiālu tehnoloģija un dizains 45 € 3 920 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 5 500 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 5 500 - - Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Jūras transports - kuģa elektroautomātika 20 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa mehānika 30 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana 50 € 4 670 € 3 740 - Latvijas Jūras akadēmija
Liepājas akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Eiropas valodu un kultūras studijas 15 € 1 960 - - Liepāja
Jauno mediju māksla un dizains 25 € 7 280 - - Liepāja
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Logopēdija 17 € 2 500 € 2 200 - Liepāja
Skolotājs 20 € 2 430 € 2 000 - Liepāja
Sociālais darbinieks 20 € 5 600 - - Liepāja
Sākumizglītības skolotājs 15 € 2 430 € 2 000 - Liepāja

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.