Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 4 100 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Biotehnoloģija un bioinženierija 2 € 2 700 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 € 3 050 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 25 € 3 050 € 1 800 € 2 300 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 € 3 050 € 1 800 - Rīga
Ģeomātika 35 € 3 050 € 1 800 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 95 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 185 € 2 600 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 168 € 2 600 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 24 € 2 600 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Finanšu inženierija 29 € 2 600 - - Rīga
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 2 800 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija 160 € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 60 € 2 800 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 85 € 2 800 - - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Vides inženierija 30 € 3 100 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 46 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja
Elektrotehnoloģiju datorvadība 47 € 2 800 € 1 650 € 1 600 Rīga, Cēsis, Liepāja
Viedā elektroenerģētika 109 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 1 680 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 18 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 13 € 1 800 € 2 400 € 1 350 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Drošības inženierija 15 € 2 650 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 2 650 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 10 € 1 850 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - - € 1 200 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 17 € 2 350 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 6 € 1 800 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 38 € 1 800 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 6 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 26 € 2 350 € 1 840 - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija 35 € 2 800 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 42 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Autotransporta inženierija 62 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 75 € 2 800 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 30 € 2 800 - - Rīga
Industriālais dizains 20 € 2 800 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 39 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 3 400 - - Rīga
Mehatronika 69 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 23 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālu inženierija 15 € 2 800 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 70 € 2 800 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 39 € 2 950 - - Rīga, Liepāja
Materiālu tehnoloģija un dizains 60 € 2 950 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 4 595 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 5 100 - - Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Jūras transports - kuģa elektroautomātika 15 € 3 570 - - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa mehānika 35 € 3 570 - - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana 35 € 3 570 - - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana - - - - Latvijas Jūras akadēmija
Ostu un kuģošanas vadība - € 2 920 - - Latvijas Jūras akadēmija

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.