Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Aerokosmisko sistēmu inženierija 15 € 4 200 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 4 200 - - Rīga
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 1 € 4 050 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 6 € 4 050 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 4 200 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 15 € 4 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Būvniecība 50 € 4 200 € 2 300 - Rīga
Dzelzceļa inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 14 € 4 200 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 20 € 4 200 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 € 2 000 - Rīga
Transportbūves 20 € 4 200 - - Rīga
Ģeomātika 15 € 4 200 € 2 300 - Rīga
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 10 € 4 200 - - Rīga
Vides inženierija 35 € 4 550 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 10 € 4 650 - - Rīga
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Biznesa informātika 5 € 3 600 - € 2 840 Rīga
Datorsistēmas 25 € 3 750 - - Rīga
Digitālās humanitārās zinātnes 10 € 3 260 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 25 € 3 750 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 58 € 3 750 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 16 € 3 750 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija 10 € 3 600 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 3 550 - - Rīga
Telekomunikāciju tehnoloģijas un tīklu pārvaldība 70 € 4 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Adaptronika 10 € 4 050 - - Rīga
Datorsistēmas 25 € 3 750 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 4 050 € 2 000 - Rīga
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība 10 € 3 750 - - Rīga
Tehniskā tulkošana - € 2 520 - - Rīga
Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas 13 € 4 050 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 25 € 4 050 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 45 € 4 050 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Ekonomika 17 € 2 250 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 10 € 2 800 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 24 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 23 € 2 250 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 2 250 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana - € 2 200 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga, Liepāja
Loģistika un piegādes ķēdes drošība - € 2 350 - - Rīga
Līderība un vadība 18 € 2 250 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 35 € 2 700 € 1 400 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 25 € 2 250 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 4 € 2 250 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 2 250 - € 1 760 Rīga
Arhitektūras un dizaina institūts
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Arhitektūra 40 € 6 100 - - Rīga
Dizaina inženierija 16 € 4 450 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 11 350 - € 4 433 Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Jūras transports 9 € 4 160 € 3 220 € 3 900 Latvijas Jūras akadēmija

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.