Studiju programmas

2024./2025. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Aerokosmisko sistēmu inženierija 20 € 4 760 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 4 760 - - Rīga
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 5 880 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 5 880 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve - € 4 760 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 20 € 4 760 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 20 € 4 760 - - Rīga
Būvniecība 30 € 5 880 € 4 710 - Rīga
Dzelzceļa inženierija 20 € 4 760 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 20 € 4 760 - - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 20 € 5 880 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 20 € 4 760 € 3 810 - Rīga
Transportbūves 40 € 5 880 € 4 710 - Rīga
Ģeomātika - € 5 320 € 4 260 - Rīga
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 20 € 4 760 - - Rīga
Vides inženierija 35 € 5 320 - - Rīga
Vides inženierija 10 € 5 320 - - Liepāja
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 20 € 5 320 - - Rīga
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Biznesa informātika 30 € 5 320 - € 3 360 Rīga
Datorsistēmas 25 € 5 320 - - Rīga
Digitālās humanitārās zinātnes 25 € 5 320 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 15 € 4 200 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 20 € 5 320 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 15 € 5 320 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija - € 5 320 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 4 490 - - Rīga
Telekomunikāciju tehnoloģijas un tīklu pārvaldība 20 € 5 320 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Adaptronika - € 5 320 - - Rīga
Datorsistēmas 15 € 5 320 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 5 320 € 4 260 - Rīga
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība 20 € 5 320 - - Rīga
Tehniskā tulkošana - € 2 800 - - Rīga
Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas 10 € 5 320 - - Rīga
Viedā elektroenerģētika 25 € 5 320 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 20 € 5 320 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Ekonomika - - - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments - € 2 800 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 25 € 2 800 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana - - - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 25 - € 1 900 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 900 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 3 400 - € 3 400 Rīga
Loģistika un piegādes ķēdes drošība - € 2 500 - - Rīga
Līderība un vadība - € 2 500 € 2 000 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 - € 1 900 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 25 € 2 800 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana - - - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 20 € 2 800 - € 2 000 Rīga
Arhitektūras un dizaina institūts
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Arhitektūra 35 € 8 680 - - Rīga
Dizaina inženierija 20 € 5 880 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - - - € 4 550 Rīga
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 16 500 - - Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Jūras transports 20 € 5 320 - € 4 290 Latvijas Jūras akadēmija
Liepājas akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Izglītības zinātnes 25 € 3 080 - - Liepāja
Jaunie mediji un audiovizuālā māksla 10 € 10 930 - - Liepāja
Rakstniecības studijas 15 € 2 800 - - Liepāja
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Informācijas tehnoloģijas 15 € 4 200 - - Liepāja
Sociāla darba vadība - € 8 400 - - Liepāja
Vadības zinības 20 € 2 800 - - Liepāja

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.