Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 61 € 3 050 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 - € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 25 - € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 95 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 185 € 2 600 - - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Informācijas tehnoloģija 168 € 2 600 - - Rīga, Daugavpils
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Viedā elektroenerģētika 109 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 42 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Autotransporta inženierija 62 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Mehatronika 69 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 23 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.