Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 30 € 3 050 - - Rīga, Daugavpils
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 40 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 67 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Mehatronika 51 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Siltumenerģētika un siltumtehnika 35 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Datorsistēmas 154 € 2 600 - - Rīga, Daugavpils
Informācijas tehnoloģija 148 € 2 600 - - Rīga, Daugavpils
Viedās datortehnoloģijas 95 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Viedā elektroenerģētika 57 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.