Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 43 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 68 € 1 400 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 40 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 400 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 400 € 825 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 675 - - Rīga
Mehatronika 51 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 400 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transporta sistēmu inženierija 30 € 1 400 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 2 100 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 16 € 2 100 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 15 € 2 100 - - Rīga
Aviācijas transports 25 € 2 100 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 20 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 2 100 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 2 100 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 18 € 2 100 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_