Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 43 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 68 € 1 350 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 40 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 350 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 350 € 800 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 350 - - Rīga
Mehatronika 54 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 350 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 11 € 1 950 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 15 € 1 950 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 1 950 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija - - - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 15 € 1 950 - - Rīga
Nanoinženierija 6 € 1 950 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 22 € 1 950 - - Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2020/2021»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_