Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija 35 € 2 800 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 62 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Aviācijas transports 75 € 2 800 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 30 € 2 800 - - Rīga
Industriālais dizains 20 € 2 800 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 39 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 45 € 3 400 - - Rīga
Mehatronika 69 € 2 800 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 23 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Aerokosmisko sistēmu inženierija 15 € 4 200 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 4 200 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 4 200 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 15 € 4 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 14 € 4 200 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 € 2 000 - Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Mašīnbūve un mehānika 7 € 8 550 - - Rīga
Transports 5 € 8 550 € 3 500 - Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Kuģu mehānika 18 € 3 570 € 3 000 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana 18 € 3 570 € 3 000 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Jūras transports - kuģa elektroautomātika 15 € 3 570 € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa mehānika 35 € 3 570 € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana 35 € 3 570 € 3 150 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Jūras transports 9 € 4 160 € 3 220 € 3 900 Latvijas Jūras akadēmija
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Kuģu mehānika - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.