Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 61 € 3 050 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Autotransporta inženierija 62 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Būvniecība 140 - € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Mašīnu un aparātu būvniecība 39 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 25 - € 1 800 € 2 300 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 23 - € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 - € 1 800 - Rīga
Ģeomātika 35 - € 1 800 - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Būvniecība 50 - € 2 300 - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 € 2 000 - Rīga
Ģeomātika 15 - € 2 300 - Rīga
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Adaptronika 46 - € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja
Elektrotehnoloģiju datorvadība 47 € 2 800 € 1 650 € 1 600 Rīga, Cēsis, Liepāja
Viedā elektroenerģētika 109 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra (otrā cikla) studijas:
Biznesa informātika 5 € 3 600 - € 2 840 Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 - € 2 000 - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Loģistika - € 1 800 € 1 200 € 1 200 Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 1 770 € 1 100 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 6 € 1 650 € 1 100 € 1 300 Rīga, Cēsis, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Ekonomika 18 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 13 € 1 800 € 1 200 € 1 350 Rīga
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 2 650 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 1 850 € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 38 € 1 800 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 6 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 26 € 2 350 € 1 840 - Rīga
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana - € 2 200 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga, Liepāja
Līderība un vadība 18 € 2 250 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 35 € 2 700 € 1 400 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 2 250 - € 1 760 Rīga
Doktora (trešā cikla) studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 5 400 € 2 200 - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 11 350 - € 4 433 Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālā augstākā izglītība:
Kuģu mehānika 18 € 3 570 € 3 000 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana 18 € 3 570 € 3 000 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas:
Jūras transports - kuģa elektroautomātika 15 € 3 570 € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa mehānika 35 € 3 570 € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Jūras transports - kuģa vadīšana 35 € 3 570 € 3 150 - Latvijas Jūras akadēmija
Profesionālās maģistra (otrā cikla) studijas:
Jūras transports 9 € 4 160 € 3 220 € 3 900 Latvijas Jūras akadēmija
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Kuģu mehānika - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija
Kuģu vadīšana - - € 3 100 - Latvijas Jūras akadēmija

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.