Studiju programmas

2022./2023. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 33 € 3 000 € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 - € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 50 - € 1 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 - € 1 800 - Rīga
Ģeomātika 35 - € 1 800 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 - € 2 300 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika 15 € 3 550 - € 2 840 Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Viedās elektroniskās sistēmas 25 - € 2 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 43 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 55 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Cēsis, Liepāja
Viedā elektroenerģētika 106 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 - € 2 000 - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 1 720 € 1 100 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 1 650 € 1 100 € 1 300 Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 15 - € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14 € 1 800 € 1 200 € 1 350 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 2 600 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 9 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 1 800 € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 28 € 1 800 € 1 200 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 1 800 € 1 200 - Rīga
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 1 800 € 1 200 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 20 € 2 300 € 1 840 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 11 € 2 150 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga
Līderība un vadība 18 € 2 200 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 2 650 € 1 400 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 9 € 2 200 - € 1 760 Rīga
Doktora studijas:
Vadībzinātne un ekonomika 8 € 5 400 € 2 200 - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 60 € 2 800 € 1 650 - Rīga, Daugavpils
Mašīnu un aparātu būvniecība 32 - € 1 650 - Rīga, Liepāja
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 20 740 - € 4 332 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.