Studiju programmas

Uzņemšana*

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju virziens:
Studiju forma:
Studiju vieta:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība - - € 900 -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000
Profesionālās maģistra studijas:
Datorsistēmas 25 € 1 750 - € 1 500
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 550 € 650
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 825 € 550 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 800 € 550 € 650
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika - - € 600 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 875 € 600 € 675
Profesionālās bakalaura studijas:
Cilvēku resursu vadīšana 3 € 875 € 600 € 675
Muitas un nodokļu administrēšana 29 € 1 175 € 600 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 18 € 875 € 600 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 € 875 € 600 -
Uzņēmējdarbības loģistika 7 € 875 € 600 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 27 € 1 075 € 600 -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 7 € 1 025 € 700 -
Darba aizsardzība - - € 875 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350
Muitas un nodokļu administrēšana 33 € 1 200 € 700 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika - - € 700 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 1 025 € 700 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 1 025 - € 820
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ražošanas tehnoloģija - - € 1 200 -
Profesionālās maģistra studijas:
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 -
Dzelzceļa transports 12 € 1 950 € 1 200 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 1 200 -
Neklātienes un vakara studiju departaments
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Elektronika un mobilie sakari - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - - € 800
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports - - € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - € 800 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - - € 800
Dzelzceļa transports - - € 800 -
Dzelzceļa transports - - - € 800
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 800 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - - € 800
Mašīnu un aparātu būvniecība - - € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - - € 1 150
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 800 -
Transporta elektronika un telemātika - - - € 800
Transportbūves - - € 900 -
Ģeomātika - - € 900 -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība - - € 1 150 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 1 000 -
Transportbūves - - € 1 150 -
Viedās elektroniskās sistēmas - - € 1 000 -
Ģeomātika - - € 1 150 -
Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Profesionālās bakalaura studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 8 € 1 350 € 800 -
Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 13 € 1 275 € 1 150 -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 12 € 1 350 € 800 -
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 8 € 1 350 € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - € 1 350 € 800 -
Dzelzceļa transports 10 € 1 350 € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 5 € 1 350 € 800 -
Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 12 € 1 275 - € 1 150
Būvniecība - - € 900 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 8 € 800 - € 650
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība - - € 900 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 8 € 1 350 € 800 -
Mašīnu un aparātu būvniecība 6 € 1 350 € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 € 1 350 € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 10 € 875 € 600 -
Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība - € 1 500 € 900 -
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 550 -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 10 € 1 350 € 800 -
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports - - € 800 -
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910

* Informācija par studiju programmām un studiju vietām 2020./2021. akadēmiskajam gadam būs zināma pavasarī.

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2019/2020»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2019/2020»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_