Studiju programmas

2019. gada vasaras uzņemšana

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju virziens:
Studiju forma:
Studiju vieta:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 28 € 1 500 € 800 -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmiskās studijas:
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000
Maģistra profesionālās studijas:
Datorsistēmas 25 € 1 750 - € 1 500
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 500 € 600
Nekustamā īpašuma pārvaldība 3 € 800 € 500 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 800 € 500 € 600
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Ekonomika - - € 550 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 11 € 850 € 550 € 625
Bakalaura profesionālās studijas:
Cilvēku resursu vadīšana 1 € 850 € 550 € 625
Muitas un nodokļu administrēšana 23 € 1 150 € 550 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 8 € 850 € 550 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 25 € 850 € 550 -
Uzņēmējdarbības loģistika 4 € 850 € 550 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 050 € 550 -
Maģistra profesionālās studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 21 € 1 000 € 650 -
Darba aizsardzība - - € 825 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350
Muitas un nodokļu administrēšana 26 € 1 175 € 650 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika - - € 650 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 € 1 000 € 700 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 8 € 1 000 € 760 -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmiskās studijas:
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 € 1 200 -
Maģistra profesionālās studijas:
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 -
Dzelzceļa transports 15 € 1 950 € 1 200 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 13 € 1 950 € 1 200 -
Neklātienes un vakara studiju departaments
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Elektronika un mobilie sakari - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - - € 800
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports - - € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - € 800 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - - € 800
Dzelzceļa transports - - € 800 -
Dzelzceļa transports - - - € 800
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 800 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - - € 800
Mašīnu un aparātu būvniecība - - € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - - € 1 150
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 800 -
Transportbūves - - € 900 -
Ģeomātika - - € 900 -
Maģistra profesionālās studijas:
Būvniecība - - € 1 150 -
Elektronika - - € 1 000 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 1 000 -
Transportbūves - - € 1 150 -
Ģeomātika - - € 1 150 -
Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Bakalaura profesionālās studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 9 € 1 350 € 800 -
Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 12 € 1 250 € 1 150 -
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 12 € 1 350 € 800 -
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports 6 € 1 350 € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - € 1 350 € 800 -
Dzelzceļa transports 12 € 1 350 € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 6 € 1 350 € 800 -
Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 12 € 1 250 - € 1 150
Būvniecība - - € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 800 - € 600
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Bakalaura profesionālās studijas:
Būvniecība - - € 900 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 7 € 1 350 € 800 -
Mašīnu un aparātu būvniecība 5 € 1 350 € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 € 1 350 € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 850 € 550 -
Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība - € 1 500 € 800 -
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 500 -
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 15 € 1 350 € 800 -
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports - - € 800 -
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālās studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 495 - € 1 805

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2018/2019»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2018/2019»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.