Studiju programmas

2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 37 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 - € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 - € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 50 - € 900 - Rīga
Ģeomātika 20 - € 900 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 - € 1 150 - Rīga
Transportbūves 29 - € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 20 - € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika 10 € 1 250 - € 1 000 Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Viedās elektroniskās sistēmas 25 - € 1 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 43 - € 825 - Rīga, Cēsis, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 58 € 1 375 € 825 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Viedā elektroenerģētika 90 - € 825 - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 20 - € 1 000 - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Nekustamā īpašuma pārvaldība - € 835 € 550 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14 € 825 € 550 € 650 Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 10 - € 600 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 875 € 600 € 675 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 1 275 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 6 € 875 € 600 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 26 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 125 € 600 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 10 € 1 050 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 425 - € 1 425 Rīga
Līderība un vadība 16 € 1 075 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 1 300 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 22 - € 700 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 10 € 1 075 - € 820 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 400 € 825 - Rīga, Daugavpils
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 400 € 825 - Rīga, Liepāja
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 900 - € 2 166 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.