Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība 45 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 140 - € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 40 - € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 70 - € 900 - Rīga
Ģeomātika 25 - € 900 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 65 - € 1 150 - Rīga
Transportbūves 35 - € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 15 - € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000 Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Datorsistēmas 20 € 1 750 - € 1 500 Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Elektronika un mobilie sakari 55 - € 800 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Viedās elektroniskās sistēmas 25 - € 1 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 102 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 64 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 40 - € 1 000 - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 835 € 550 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 11 € 800 € 550 € 650 Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 13 - € 600 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 € 875 € 600 € 675 Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Muitas un nodokļu administrēšana 36 € 1 200 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 11 € 875 € 600 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 13 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 25 € 1 100 € 600 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 8 € 1 050 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350 Rīga
Līderība un vadība 18 € 1 050 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 31 € 1 225 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 20 - € 700 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 8 € 1 050 - € 820 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils
Dzelzceļa inženierija 40 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils
Dzelzceļa transports 3 - € 800 - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 35 € 1 350 € 800 - Rīga, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ražošanas tehnoloģija 12 - € 1 200 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Dzelzceļa transports 12 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 - € 1 200 - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2020/2021»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_