Studiju programmas

2019. gada vasaras uzņemšana

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju virziens:
Studiju forma:
Studiju vieta:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 42 € 2 975 - -
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - -
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 70 € 2 050 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 € 2 050 - -
Transportbūves 29 € 2 050 - -
Ģeomātika 20 € 2 050 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 950 - -
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000
Datorsistēmas 32 € 1 750 - -
Finanšu inženiermatemātika 13 € 1 750 - -
Informācijas tehnoloģija 28 € 1 750 - -
Intelektuālas robotizētas sistēmas 8 € 1 750 - -
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 9 € 1 950 - -
Datorsistēmas 25 € 1 750 - € 1 500
Informācijas tehnoloģija 32 € 1 750 - -
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektronika - € 1 950 - -
Telekomunikācijas 60 € 1 950 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 1 950 - -
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 950 - -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība - € 1 950 - -
Enerģētika un elektrotehnika 25 € 1 950 - -
Vides zinātne 30 € 2 200 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 40 € 1 950 - -
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 18 € 1 400 - -
E-studiju tehnoloģijas 10 € 1 750 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 3 € 1 200 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 17 € 1 025 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 1 025 - -
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 025 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 7 € 1 025 € 700 -
Darba aizsardzība - - € 875 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350
Muitas un nodokļu administrēšana 33 € 1 200 € 700 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika - - € 700 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 22 € 1 025 - -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 7 € 1 025 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 1 025 € 700 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 1 025 - € 820
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 15 € 1 950 - -
Ražošanas tehnoloģija - - € 1 200 -
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 16 € 1 950 - -
Aviācijas transports 25 € 1 950 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 -
Dzelzceļa transports 12 € 1 950 € 1 200 -
Medicīnas inženierija un fizika 15 € 1 950 - -
Nanoinženierija 9 € 1 950 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 1 200 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 1 950 - -
Transporta sistēmu inženierija 25 € 1 950 - -
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Lietišķā ķīmija 5 € 2 150 - -
Materiālu nanotehnoloģijas 5 € 1 925 - -
Materiālzinātnes 7 € 1 925 - -
Ķīmijas tehnoloģija 16 € 1 925 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 13 € 2 050 - -
Materiālu dizains un tehnoloģija 24 € 2 050 - -
Neklātienes un vakara studiju departaments
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība - - € 1 150 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 1 000 -
Transportbūves - - € 1 150 -
Viedās elektroniskās sistēmas - - € 1 000 -
Ģeomātika - - € 1 150 -
Baltech studiju centrs
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ražošanas inženierzinības un vadība 15 € 1 200 - -
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2019/2020»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2019/2020»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_