Studiju programmas

2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 40 € 3 000 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 30 € 2 075 - - Rīga
Transportbūves 29 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 20 € 2 075 € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 975 - - Rīga
Biznesa informātika 10 € 1 250 - € 1 000 Rīga
Datorsistēmas 33 € 1 850 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 15 € 1 850 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 28 € 1 850 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 12 € 1 850 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija 10 € 1 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 6 € 1 975 - - Rīga
Datorsistēmas 24 € 1 850 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 30 € 1 850 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Telekomunikācijas 60 € 1 975 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 1 975 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 975 € 1 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Vides inženierija 15 € 2 225 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika 10 € 1 975 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 20 € 1 975 € 1 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika 30 € 1 975 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 25 € 1 500 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas 8 € 1 850 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 1 260 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 18 € 1 075 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 9 € 1 150 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 17 € 1 225 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 1 075 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 075 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 10 € 1 050 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 425 - € 1 425 Rīga
Līderība un vadība 16 € 1 075 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 1 300 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 22 € 1 075 € 700 - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 15 € 1 075 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 10 € 1 075 - € 820 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 2 100 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 16 € 2 100 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 15 € 2 100 - - Rīga
Aviācijas transports 25 € 2 100 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 20 € 2 100 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 18 € 2 100 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 2 100 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 18 € 2 100 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 10 € 2 100 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 25 € 2 325 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 32 € 2 225 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 900 - € 2 166 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.