Studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 35 € 6 100 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 1 € 4 050 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 6 € 4 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 50 € 4 200 € 2 300 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 20 € 4 200 - - Rīga
Transportbūves 20 € 4 200 - - Rīga
Ģeomātika 15 € 4 200 € 2 300 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika 32 € 3 600 - € 2 840 Rīga
Datorsistēmas 25 € 3 750 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 25 € 3 750 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 58 € 3 750 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 16 € 3 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 3 550 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Datorsistēmas 25 € 3 750 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Telekomunikācijas 70 € 4 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 13 € 4 050 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 45 € 4 050 € 2 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Vides inženierija 35 € 4 550 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika 10 € 4 050 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 4 050 € 2 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika 25 € 4 050 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 2 520 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 17 € 2 250 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 10 € 2 800 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 24 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 23 € 2 250 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 2 250 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 12 € 2 200 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga, Liepāja
Loģistika un piegādes ķēdes drošība - € 2 350 - - Rīga
Līderība un vadība 18 € 2 250 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 35 € 2 700 € 1 400 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 25 € 2 250 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 4 € 2 250 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 2 250 - € 1 760 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Aerokosmisko sistēmu inženierija 15 € 4 200 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 4 200 - - Rīga
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 10 € 4 200 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 15 € 4 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Autotransporta inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 12 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 14 € 4 200 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 € 2 000 - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 8 € 4 200 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 15 € 4 650 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 16 € 4 450 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 20 740 - € 4 383 Rīga
Latvijas Jūras akadēmija
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Jūras transports 8 € 4 160 € 3 220 € 3 900 Latvijas Jūras akadēmija

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.