Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 40 € 3 000 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 65 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 € 2 050 - - Rīga
Transportbūves 35 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 15 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 950 - - Rīga
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000 Rīga
Datorsistēmas 35 € 1 750 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 15 € 1 750 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 32 € 1 750 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 9 € 1 750 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija - € 1 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 6 € 1 950 - - Rīga
Datorsistēmas 20 € 1 750 - € 1 500 Rīga
Informācijas tehnoloģija 32 € 1 750 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektronika - € 1 950 - - Rīga
Telekomunikācijas 60 € 1 950 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 1 950 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 950 € 1 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība - € 1 950 - - Rīga
Enerģētika un elektrotehnika 25 € 1 950 - - Rīga
Vides inženierija 40 € 2 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 40 € 1 950 € 1 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika - - - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 26 € 1 425 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas 10 € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 1 200 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 15 € 1 050 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments - - - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 22 € 1 200 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 1 050 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 025 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 8 € 1 050 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350 Rīga
Līderība un vadība 18 € 1 050 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 31 € 1 225 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 20 € 1 050 € 700 - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 14 € 1 050 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 8 € 1 050 - € 820 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 11 € 1 950 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 15 € 1 950 - - Rīga
Aviācijas transports 20 € 1 950 - - Rīga
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Dzelzceļa inženierija - - - - Rīga
Dzelzceļa transports 12 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 15 € 1 950 - - Rīga
Nanoinženierija 6 € 1 950 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 22 € 1 950 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Lietišķā ķīmija 5 € 2 175 - - Rīga
Materiālu nanotehnoloģijas 3 € 1 950 - - Rīga
Materiālzinātnes 7 € 1 950 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 15 € 1 950 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 45 € 2 050 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2020/2021»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_