Studiju programmas

2022./2023. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 40 € 6 050 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 4 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 4 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 60 € 4 150 € 2 300 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 30 € 4 150 - - Rīga
Transportbūves 32 € 4 150 - - Rīga
Ģeomātika 20 € 4 150 - - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Biznesa informātika 15 € 3 550 - € 2 840 Rīga
Datorsistēmas 25 € 3 700 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 16 € 3 700 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 33 € 3 700 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 12 € 3 700 - - Rīga
Kiberdrošības inženierija 10 € 3 550 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 3 500 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Datorsistēmas 22 € 3 700 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 34 € 3 700 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Telekomunikācijas 60 € 4 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 4 000 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 4 000 € 2 000 - Rīga
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Vides inženierija 40 € 4 500 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Adaptronika 10 € 4 000 - - Rīga
Elektrotehnoloģiju datorvadība 25 € 4 000 € 2 000 - Rīga
Viedā elektroenerģētika 50 € 4 000 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 29 € 3 050 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 2 € 2 520 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 13 € 2 200 - - Rīga
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments 11 € 2 500 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 24 € 2 500 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 2 200 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 2 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 11 € 2 150 € 1 400 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 1 750 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 2 850 - € 2 850 Rīga
Līderība un vadība 18 € 2 200 € 1 400 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 2 650 € 1 400 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 23 € 2 200 - - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 15 € 2 200 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 9 € 2 200 - € 1 760 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 12 € 4 200 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 15 € 4 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 12 € 4 200 - - Rīga
Aviācijas transports 32 € 4 200 - - Rīga
Dzelzceļa inženierija 10 € 4 200 - - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 18 € 4 200 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 8 € 4 200 - - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 13 € 4 200 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 14 € 4 200 - - Rīga
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 15 € 4 650 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Dizaina inženierija 16 € 4 450 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa gadā Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 20 740 - € 4 332 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.