Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 37 € 2 975 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 140 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 € 2 050 - - Rīga
Transportbūves 58 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 40 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 950 - - Rīga
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000 Rīga
Datorsistēmas 32 € 1 750 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 13 € 1 750 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 28 € 1 750 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 8 € 1 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 9 € 1 950 - - Rīga
Datorsistēmas 50 € 1 750 - € 1 500 Rīga
Informācijas tehnoloģija 64 € 1 750 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektronika - € 1 950 - - Rīga
Telekomunikācijas 60 € 1 950 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 20 € 1 950 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 950 € 1 000 - Rīga
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība - € 1 950 - - Rīga
Enerģētika un elektrotehnika 25 € 1 950 - - Rīga
Vides zinātne 30 € 2 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 80 € 1 950 € 1 000 - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 36 € 1 400 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas 10 € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 6 € 1 200 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 17 € 1 025 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 15 € 1 200 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 1 025 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 025 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 28 € 1 025 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350 Rīga
Līderība un vadība 60 € 1 025 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 99 € 1 200 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 66 € 1 025 € 700 - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 28 € 1 025 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 21 € 1 025 - € 820 Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 15 € 1 950 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 48 € 1 950 - - Rīga
Aviācijas transports 50 € 1 950 - - Rīga
Dzelzceļa elektrosistēmas 18 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Dzelzceļa transports 24 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 30 € 1 950 - - Rīga
Nanoinženierija 9 € 1 950 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 20 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 50 € 1 950 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Lietišķā ķīmija 5 € 2 150 - - Rīga
Materiālu nanotehnoloģijas 5 € 1 925 - - Rīga
Materiālzinātnes 7 € 1 925 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 16 € 1 925 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 26 € 2 050 - - Rīga
Materiālu dizains un tehnoloģija 24 € 2 050 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2019/2020»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_