E-studiju tehnoloģijas [skatīt studiju programmu DME0]

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.

Skatīt studiju programmu DME0:
https://stud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.178
https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RDME?department=23041&type=A

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte,
Tālmācības studiju centrs
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
10
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Aleksandrs Gorbunovs, Doktors, Vadošais pētnieks (pēcdok.)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vismaz 160 kredītpunktu apjomā, vai ārvalstu augstskolā iegūts grāds, kas tiem pielīdzināms.
Maksa semestrī
€ 1 750 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2 gadi
Mērķis

...

Uzdevumi

...

Studiju kursi
Studiju rezultāti

...

Karjera

...

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas

_