Sistēmas paziņojums

Kļūda! Nepareizs ID.

Studiju programmas

2019./2020. akadēmiskajā gadā *

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju virziens:
Studiju forma:
Studiju vieta:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 1 975 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 42 € 2 975 - -
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība - - € 900 -
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 130 € 1 500 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 45 € 1 500 - -
Transportbūves 65 € 1 500 - -
Ģeomātika 15 € 1 500 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - -
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 70 € 2 050 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 € 2 050 - -
Transportbūves 29 € 2 050 - -
Ģeomātika 20 € 2 050 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Datorsistēmas 10 € 1 200 - -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 85 € 1 350 - -
Datorsistēmas 120 € 1 200 - -
Informācijas tehnoloģija 130 € 1 200 - -
Intelektuālas robotizētas sistēmas 18 € 1 200 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 20 € 1 200 - -
Finanšu inženierija 24 € 1 200 - -
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 950 - -
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000
Datorsistēmas 32 € 1 750 - -
Finanšu inženiermatemātika 13 € 1 750 - -
Informācijas tehnoloģija 28 € 1 750 - -
Intelektuālas robotizētas sistēmas 8 € 1 750 - -
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 9 € 1 950 - -
Datorsistēmas 25 € 1 750 - € 1 500
Informācijas tehnoloģija 32 € 1 750 - -
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Elektronika un mobilie sakari 55 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 134 € 1 350 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 25 € 1 350 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektronika - € 1 950 - -
Telekomunikācijas 60 € 1 950 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 10 € 1 950 - -
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 950 - -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 - -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 75 € 1 350 - -
Vides zinātne 35 € 1 500 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 20 € 1 350 - -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 45 € 1 350 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība - € 1 950 - -
Enerģētika un elektrotehnika 25 € 1 950 - -
Vides zinātne 30 € 2 200 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 40 € 1 950 - -
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika 31 € 1 950 - -
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 800 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 18 € 1 400 - -
E-studiju tehnoloģijas - € 1 750 - -
E-studiju tehnoloģijas [skatīt studiju programmu DME0] 10 € 1 750 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 3 € 1 200 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 550 € 650
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 825 € 550 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 800 € 550 € 650
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika - - € 600 -
Ekonomika 20 € 875 - -
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 050 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 875 € 600 € 675
Profesionālās bakalaura studijas:
Cilvēku resursu vadīšana 3 € 875 € 600 € 675
Drošības inženierija 15 € 1 175 - -
Muitas un nodokļu administrēšana 29 € 1 175 € 600 -
Nekustamā īpašuma pārvaldība 18 € 875 € 600 -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 10 € 1 075 - -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 5 € 875 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 20 € 875 € 600 -
Uzņēmējdarbības loģistika 7 € 875 € 600 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 27 € 1 075 € 600 -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 17 € 1 025 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 1 025 - -
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 025 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 7 € 1 025 € 700 -
Darba aizsardzība - - € 875 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350
Muitas un nodokļu administrēšana 33 € 1 200 € 700 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika - - € 700 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 22 € 1 025 - -
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 7 € 1 025 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 1 025 € 700 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 7 € 1 025 - € 820
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 20 € 1 175 - -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 32 € 1 350 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 50 € 1 350 - -
Aviācijas transports 70 € 1 350 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 10 € 1 350 - -
Dzelzceļa transports 25 € 1 350 - -
Industriālais dizains 20 € 1 350 - -
Mašīnu un aparātu būvniecība 30 € 1 350 - -
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 350 - -
Mehatronika 35 € 1 350 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 16 € 1 350 - -
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 350 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 15 € 1 950 - -
Ražošanas tehnoloģija - - € 1 200 -
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 16 € 1 950 - -
Aviācijas transports 25 € 1 950 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 -
Dzelzceļa transports 12 € 1 950 € 1 200 -
Medicīnas inženierija un fizika 15 € 1 950 - -
Nanoinženierija 9 € 1 950 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 1 200 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 10 € 1 950 - -
Transporta sistēmu inženierija 25 € 1 950 - -
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālzinātnes 15 € 1 300 - -
Ķīmija 13 € 1 450 - -
Ķīmijas tehnoloģija 65 € 1 300 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 35 € 1 400 - -
Materiālu tehnoloģija un dizains 51 € 1 400 - -
Akadēmiskās maģistra studijas:
Lietišķā ķīmija 5 € 2 150 - -
Materiālu nanotehnoloģijas 5 € 1 925 - -
Materiālzinātnes 7 € 1 925 - -
Ķīmijas tehnoloģija 16 € 1 925 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 13 € 2 050 - -
Materiālu dizains un tehnoloģija 24 € 2 050 - -
Neklātienes un vakara studiju departaments
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Elektronika un mobilie sakari - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - € 800 -
Enerģētika un elektrotehnika - - - € 800
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports - - € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - € 800 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - - - € 800
Dzelzceļa transports - - € 800 -
Dzelzceļa transports - - - € 800
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 800 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - - € 800
Mašīnu un aparātu būvniecība - - € 800 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - - € 1 150
Siltumenerģētika un siltumtehnika - - € 800 -
Transporta elektronika un telemātika - - - € 800
Transportbūves - - € 900 -
Ģeomātika - - € 900 -
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība - - € 1 150 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība - - € 1 000 -
Transportbūves - - € 1 150 -
Viedās elektroniskās sistēmas - - € 1 000 -
Ģeomātika - - € 1 150 -
Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Datorsistēmas 12 € 1 200 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 6 € 800 - -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 875 - -
Vides zinātne - € 1 500 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 8 € 1 350 € 800 -
Materiālu tehnoloģija un dizains - € 1 400 - -
Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 13 € 1 275 € 1 150 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - € 800 - -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 5 € 1 350 - -
Datorsistēmas 17 € 1 200 - -
Elektronika un mobilie sakari - € 1 350 - -
Enerģētika un elektrotehnika 12 € 1 350 € 800 -
Informācijas tehnoloģija 12 € 1 200 - -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 5 € 1 350 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 8 € 1 350 € 800 -
Būvniecība - - € 900 -
Dzelzceļa elektrosistēmas - € 1 350 € 800 -
Dzelzceļa transports 10 € 1 350 € 800 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 5 € 1 350 - -
Mašīnu un aparātu būvniecība - € 1 350 - -
Mehatronika 7 € 1 350 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 5 € 1 350 € 800 -
Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 12 € 1 275 - € 1 150
Būvniecība - - € 900 -
Datorsistēmas 12 € 1 200 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 8 € 800 - € 650
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 € 800 -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 3 € 1 350 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija - € 1 400 - -
Būvniecība - - € 900 -
Elektrotehnoloģiju datorvadība 8 € 1 350 € 800 -
Mašīnu un aparātu būvniecība 6 € 1 350 € 800 -
Mehatronika 10 € 1 350 - -
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 3 € 1 075 - -
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - - € 900 -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 3 € 1 350 € 800 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 10 € 875 € 600 -
Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvniecība - € 1 500 € 900 -
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 550 -
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 7 € 1 200 - -
Datorsistēmas - - - -
Elektronika un mobilie sakari - € 1 350 - -
Enerģētika un elektrotehnika 10 € 1 350 € 800 -
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 5 € 1 350 - -
Telekomunikācijas 5 € 1 350 - -
Vides zinātne - € 1 500 - -
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 5 € 1 350 - -
Automobiļu transports - - € 800 -
Finanšu inženierija - € 1 200 - -
Baltech studiju centrs
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ražošanas inženierzinības un vadība 15 € 1 200 - -
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 1 995 - -
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 2 095 - -
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910

* Informācija par studiju programmām un studiju vietām 2020./2021. akadēmiskajam gadam būs zināma pavasarī.

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2019/2020»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2019/2020»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_