Elektrotehnoloģiju datorvadība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Studiju programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā, lai sagatavotu augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spētu formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Neklātienes un vakara studiju departaments
Programmas veids un līmenis
Profesionālās maģistra studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženiera kvalifikācija elektrotehnikā, enerģētikā vai elektronikā
Maksa semestrī
€ 1 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
40
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 1 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 1.5 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
Maksa semestrī
€ 1 000 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 2.5 gadi
Mērķis

Mērķis: Maģistra profesionālo studiju mērķis ir sniegt augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā, lai sagatavotu augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spētu formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos, kā arī turpināt studijas doktorantūrā un realizēt zinātniski-pedagoģisko darbību.

Uzdevumi

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un projektos apgūt padziļinātas zināšanas elektrotehnikā un gūt iemaņas zinātniski pētnieciskā darba pamatos un padziļināt zināšanas ekonomiskajos, sociālajos un pedagoģijas priekšmetos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Rezultāti: Maģistra studiju rezultātā tiek iegūtas sekojošas zināšanas turpmākajam darbam:
- prasme pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas elektrotehnisko iekārtu pilnveidošanas un ekspluatācijas jomā;
- prasme realizēt zinātniski-pedagoģisko darbību;
- prasme projektēt, izveidot un ekspluatēt jaunas datorvadības sistēmas visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām;
- prasme projektēt, izveidot un ekspluatēt modernas elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas pārveidotājus un piedziņas sistēmas;
- prasme izmantot datortehniku, sastādīt programmas tehnoloģisko procesu automatizācijai;
- prasme izstrādāt tehnoloģijas elektriskās enerģijas taupīšanai un racionālai izmantošanai.

Karjera

Studiju programmas absolvents var strādāt par augsti kvalificētu speciālistu elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas jomā ikvienā uzņēmumā, zinātniskās pētniecības un izglītības iestādē.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

1. augstākā (2.līmeņa) profesionālā izglītība elektrotehnikā, enerģētikā, elektronikā - 1 gada apmācība
2. akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds) elektrozinātnē - 2 gadu apmācība

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EEF mājaslapa

 

Studijas

_