Elektrotehnoloģiju datorvadība

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Elektrotehnoloģiju datorvadība

Studiju laikā studenti iegūst bakalaura grāda ieguvei nepieciešamās pamatzināšanas elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajos un praktiskajos principos, elektroiekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu praktiskajā izveidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Neklātienes un vakara studiju departaments
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Leonīds Ribickis, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
bakalaura profesionālais grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa semestrī
€ 800 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
160
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika klātienes studijām - 5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas nozares elektrotehnoloģiju datorvadības apakšnozarē, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim (elektroinženieris), un sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šīs apakšnozares dažādos virzienos, kas ļautu turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
– sniegt zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai;
– iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei;
– iemācīt risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
– dot priekšstatu par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un automatizāciju;
– iemācīt risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī;
– dot priekšstatu par elektroenerģētiskajiem aspektiem;
– dot priekšstatu un zināšanas par darba organizāciju, sociālajiem jautājumiem un ekonomiskās darbības principiem;
– nostiprināt svešvalodu zināšanas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
– spēj pielietot teorētiskās zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai;
– spēj efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas sistēmu izveidei;
– spēj risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
– izprot elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principus un automatizāciju;
– spēj risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī;
– izprot elektroenerģētiskos aspektus;
– izprot darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus;
– spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā.
Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu elektrotehnikā, kas ļauj turpināt studijas profesionālajā maģistrantūrā, kā arī inženiera kvalifikāciju, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt par elektroinženieriem ikvienā uzņēmumā, veicot atbilstošus pienākumus elektrisko tehnoloģiju ekspluatācijā, izveidē un projektēšanā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

Āzenes iela 12/1, Rīga
+371 67089901

EEF mājaslapa

 

Studijas

_