Automobiļu transports

.
.
Automobiļu transports

Apgūstot programmu, Tu kļūsi par autotransporta inženieri – prasmīgu transporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādātāju, ieviesēju un vadītāju. Tu pārzināsi automobiļu, to sastāvdaļu un rezerves daļu ražošanas, apkopes un remonta iekārtu izgatavošanu, izmantošanu un uzturēšanu, kā arī pārvadājumu un kravu ekspedīciju un satiksmes drošības organizēšanu. 2022./2023. akadēmiskā gadā profesionālai bakalaura studiju programmai «Automobiļu transports» mainīsies programmas nosaukums uz «Autotransporta inženierija»; programmas iegūstamais profesionālais bakalaura grāds automobiļu transportā un kvalifikācija automobiļu transporta inženieris mainīsies uz profesionālais bakalaura grāds autotransportā kvalifikācija autotransporta inženieris.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
55 Rīga,
5 Daugavpils
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Juris Kreicbergs, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds automobiļu transportā un inženiera kvalifikācija automobiļu transportā
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 2 800 - Pilna laika klātienes
€ 1 650 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību autotransporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes autotransporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas autotransporta nozare un Latvijas darba devēji;
- sniegt visaptverošas autotransporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni;
- veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot autotransporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas;
- attīstīt spējas īstenot un vadīt autotransporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt autotransporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni;
- spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot autotransporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas;
- spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu autotransporta jomā;
- spēj veicināt, īstenot un vadīt autotransporta sistēmu attīstības un pilnveidošanas pasākumus un inovācijas;
- spēj pielietot zināšanas integrētas un līdzsvarotas automobiļu transporta sistēmas izveidošanā, pilnveidošanā un vadībā;
- spēj parādīt autotransporta nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Karjera

Autotransporta inženieris var strādāt transporta, ražošanas un projektēšanas uzņēmumos un organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu, transportlīdzekļu tehniskās ekspluatācijas, remonta, tirdzniecības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Kontakti

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Ķīpsalas iela 6B, Rīga
+371 67089711

MTAF mājaslapa

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas