Enerģētika un elektrotehnika

.
.
Enerģētika un elektrotehnika

Studiju programma sagatavo speciālistus elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarē. Tās ietvaros apgūsi spēju risināt nozares zinātniskās pētniecības un inovācijas uzdevumus, pedagoģiskā darba pamatus, kā arī prasmi veikt starptautiski nozīmīgus pētījumus. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
8 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Antans Sauļus Sauhats, Habilitētais doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

1. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu doktors
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu maģistrs
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi

2. variants
Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Inženierzinātņu doktors
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Inženierzinātņu maģistrs
Maksa gadā
€ 8 550 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarē, kas spētu risināt nozares zinātniskās pētniecības un inovācijas uzdevumus

Uzdevumi

Doktora studijas programmas uzdevums ir:
- Sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas studiju virziena fundamentālajos studiju kursos kā arī nodrošināt apgūt prasmi veikt zinātniskos un pētnieciskos darbus un apgūt zinātnisko diskusiju iemaņas;
- Attīstīt doktorantu zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm;
- Sniegt doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
- Attīstīt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim;
- Veicināt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu, to rezultātu prezentāciju un doktorantu dalību starptautiskajās un vietējās konferencēs

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozarēm atbilstošas pētījumu metodes, ir devis jaunu izpratni esošajām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Prot komunicēt par savu zinātniskās darbības nozari ar zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskos vai attīstības uzdevumus. Spēj, veicot patstāvīgu kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskos vai inovācijas uzdevumus. Pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, zinātniski pētnieciskajos institūtos vai iestādēs, kā arī enerģētikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

inženierzinātņu maģistrs vai tam pielīdzināts grāds

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Studijas