Automātika un datortehnika

.
.
Automātika un datortehnika

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu datorvadībā un datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā. Studenti iegūst padziļinātas zināšanas datorvadībā un datorzinātnēs, kas ļauj viņiem veidot karjeru universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās iestādēs un uzņēmumos.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Programmas veids un līmenis
Akadēmiskās maģistra studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
12 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Dmitrijs Bļizņuks, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu maģistra grāds datorvadībā un datortīklos
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Maksa semestrī
€ 1 975 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
80
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 2 gadi
Mērķis

Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu datorvadībā un datorzinātnē, sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā un sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai viņi varētu uzsākt darbu universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās iestādēs un kompānijās, spētu sekmīgi konkurēt darbaspēku tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē.

Uzdevumi

- Sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos studiju kursos.
- Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos.
- Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās.
- Sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā.
- Dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā.
- Iemācīt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunas informācijas tehnoloģijas un teorijas.
- Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem jauniem mācībspēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām.
- Iemācīt studentus izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai.
- Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām programmām citās valstīs.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas darba kvalitātes un procesa vadībā;
- prot identificēt informācijas tehnoloģijas problēmas, kuru risināšanā var izmantot datorvadības sistēmas, datorgrafikas un attēlu apstrādes un datortīklu risinājumus;
- spēj izstrādāt algoritmus, metodes un programmatūru, ar kuru palīdzību var analizēt un risināt datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes, datorvadības un datortīklu tehnoloģijas uzdevumus;
- spēj piedalīties starptautiski zinātniskajos projektos, kā arī vadīt tos.

Karjera

Absolventi var strādāt datorvadības sistēmu projektēšanas organizācijās, elastīgo ražotņu projektēšanas organizācijās, datorvadības sistēmu un elastīgo ražotņu ekspluatācijā, industriālo robotu vadības sistēmu projektēšanas un realizācijas organizācijās, zinātniskajās institūcijās datorsistēmu, informācijas pārraides, mākslīgā intelekta sistēmu jomā, datordizaina un reklāmas klipu projektēšanā, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmu projektēšanā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Specifisko uzņemšanas noteikumu nav.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Daugavgrīvas iela 2–233, Rīga
+371 67089512

DITF mājaslapa
DITF Studentu pašpārvaldes mājaslapa

Studijas