Arhitektūra

.
.
Arhitektūra

Arhitektūra veido estētisku cilvēka apkārtējo vidi, tādā veidā sekmējot sabiedrības labklājību, valsts izaugsmi un starptautisko atpazīstamību. Studiju programma sniedz iespēju iegūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Arhitektūras fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
2 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Uģis Bratuškins, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
zinātnes doktors (Ph.D.) mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozarē
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Arhitektūras maģistrs
Maksa gadā
€ 14 700 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi

* attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs;
* pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
* izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
* izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus;
* patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

* pārvalda zinātniskās darbības principus;
* spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus;
* spēj vadīt pētnieku darbu;
* spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Karjera

Vadošais pētnieks, docents, profesors

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Arhitektūras maģistra diploms vai tam atbilstoša (pielīdzināta) izglītība

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas