Uzņemšana

Studē Rīgas Tehniskajā universitātē – iegūsti darba tirgū novērtētu augstāko izglītību inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu studiju virzienos, prasmes produktu izstrādē un uzņēmējdarbībā! Vasaras uzņemšana notiek koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņos pilna un nepilna laika studiju formās. Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju.

Jauno studentu uzņemšana 2020./2021. studiju gadam bakalaura, maģistra un koledžas līmeņa studiju programmās notiks no 13. jūlija līdz 3. augustam, iestājpārbaudījumi zīmēšanā no 4. līdz 7. augustam, bet rezultātu apstiprināšanas 1. un 2. kārta no 8. līdz 11. augustam.  

RTU jaunajā akadēmiskajā gadā piedāvās jaunas studiju programmas

Konsultācijas iestājeksāmeniem zīmēšanā atsāksies klātienē

Iestājpārbaudījumi zīmēšanā notiks augusta sākumā

Augusta sākumā notiks latviešu valodas pārbaudes tests

Vienotā pieteikšanās sistēma.

Šogad īpašais jauninājums – reflektantiem, kuriem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts, RTU visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, nodrošinās elektroniski. Tie, kuri nevarēs elektroniski apstiprināt savu pieteikumu studijām, dokumentus varēs iesniegt RTU uzņemšanas punktā Ķīpsalā.

Piesakies eParaksts mobile saņemšanai laikus! eParakstu izmantosi, parakstot studiju līgumu elektroniski, kā arī studiju procesā būs iespēja attālināti ar eParakstu parakstīt iesniegumus un ar studijām saistītus dokumentus. Piesakoties būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Studijas

_