Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās studijām notiek ierodoties klātienē, ievērojot šos termiņus.

Dokumentu iesniegšana konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām šādās studiju programmās:

 • Bakalaura profesionālā studiju programmās
  • Mehatronika
  • Transportbūves
 • Bakalaura akadēmiskā studiju programmā
  • Enerģētika un elektrotehnika

Dokumentu iesniegšana studijām par maksu (nepilna laika (neklātienes)) šādās programmās:

 • Bakalaura profesionālā studiju programmās
  • Cilvēku resursu vadīšana
  • Uzņēmējdarbība un vadīšana
  • Nekustamā īpašuma pārvaldība

Līdz 24. augustam darba dienās no plkst. 9-18, Āzenes ielā 6, Rīgā (1. stāvs) RTU Uzņemšanas komisijas telpās!

Studiju maksas priekšapmaksa nepilna laika (neklātienes) reflektantiem jāveic līdz 24. augustam.  

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

 1. iepriekšējās izglītības diploms;
 2. atzīmju izraksts (diploma pielikums) (izņemot RTU 2018. gada absolventus);
 3. derīga pase vai ID karte;
 4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā Reģistrācijas maksas kārtība;
 5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu.

* Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Studijas