Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Dokumentu iesniegšana studijām par maksu (nepilna laika (neklātienes)) šādās programmās:

  • Bakalaura profesionālā studiju programmās
    • Uzņēmējdarbība un vadīšana
    • Nekustamā īpašuma pārvaldība

Ierodoties RTU Uzņemšanas komisijā (Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs), līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

  1. iepriekšējās izglītības diploms,
  2. atzīmju izraksts (diploma pielikums) (ja RTU absolvēta pirms 2018. gada),
  3. derīga pase vai ID karte,
  4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā Reģistrācijas maksas kārtība,
  5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu/vārdu/personas kodu.

* Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Studijas

_