Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Dokumentu iesniegšana konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām šādās studiju programmās:

 • Bakalaura profesionālā studiju programmās:
  • Siltumenerģētika un siltumtehnika
  • Mehatronika
  • Datorsistēmas
  • Transportbūves
 • Bakalaura akadēmiskā studiju programmā
  • Enerģētika un elektrotehnika
 • 2. līmeņa profesionālā studiju programmā
  • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

no 2. jūlija līdz 9. jūlijam šādos laikos un vietā:

 • 2., 3., 4., 8., jūlijā no plkst. 9–19
 • 5. jūlijam un 9. jūlijā no plkst. 9–18,
 • sestdien 6. jūlijā no plkst. 9–13, Ķīpsalas ielā 6–115/116, Rīgā (Arhitektūras fakultātes 1. stāvā)

Dokumentu iesniegšana studijām par maksu (nepilna laika (neklātienes)) šādās programmās:

 • Bakalaura profesionālā studiju programmās
  • Cilvēku resursu vadīšana
  • Uzņēmējdarbība un vadīšana
  • Nekustamā īpašuma pārvaldība

no 2. jūlija līdz 9. jūlijam šādos laikos un vietā:

 • 2., 3., 4., 8., jūlijā no plkst. 9–19
 • 5. jūlijam un 9. jūlijā no plkst. 9–18,
 • sestdien 6. jūlijā no plkst. 9–13, Ķīpsalas ielā 6–115/116, Rīgā (Arhitektūras fakultātes 1. stāvā)
 • no 10. jūlija līdz 23. augustam darba dienās no plkst. 9–18, Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs) RTU SSD Uzņemšanas komisijas telpās!

Studiju maksas priekšapmaksa nepilna laika (neklātienes) reflektantiem jāveic līdz 23. augustam. 

Ierodoties RTU Uzņemšanas komisijā (Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs), līdzi jāņem (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

 1. iepriekšējās izglītības diploms,
 2. atzīmju izraksts (diploma pielikums) (ja RTU absolvēta pirms 2018. gada),
 3. derīga pase vai ID karte,
 4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā Reģistrācijas maksas kārtība,
 5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu.

* Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Studijas

_