Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Dokumentu iesniegšana konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām šādās studiju programmās:

 • Bakalaura profesionālā studiju programmās:
  • Siltumenerģētika un siltumtehnika
  • Mehatronika
  • Datorsistēmas
  • Transportbūves
 • Bakalaura akadēmiskā studiju programmā
  • Enerģētika un elektrotehnika
 • 2. līmeņa profesionālā studiju programmā
  • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Elektroniski no 28. jūnija plkst. 9.00 līdz 20. jūlijam plkst. 18.00:

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Ja nav iespējams iesniegt pieteikumu attālināti, no 6. jūlija līdz 20. jūlijam dokumentu iesniegšana klātienē: 

 • Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:

6., 7., 8., 9., un 12. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00; 10. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

 • Rīgā, Āzenes ielā 6, Uzņemšanas komisijas telpās:

No 13. līdz 20. jūlijam (darba dienās) no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Konkursa rezultāti: 26. jūlijā pēc plkst. 18.00.

Dokumentu iesniegšana studijām par maksu (nepilna laika (neklātienes)) šādās programmās:

 • Bakalaura profesionālā studiju programmās (pēc 1.līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas)
  • Uzņēmējdarbība un vadīšana
  • Nekustamā īpašuma pārvaldība

Elektroniski no 28. jūnija plkst. 9.00 līdz 27. augustam plkst. 16.00

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Klātienē no 6. jūlija līdz 27. augustam RTU Uzņemšanas komisijā:

 • no 6. jūlija līdz 12. jūlijam, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 – 115./116. telpā;
 • no 13. jūlija līdz 27. augustam, Rīgā, Āzenes ielā 6 (RTU Uzņemšanas komisijas telpās, 1. stāvs)

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

1. iepriekšējās izglītības dokuments:

 • piesakoties pamatstudiju programmā (ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;

2. atzīmju(sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

8. Notariāli apstiprināta pilnvara, ja pieteikumu iesniedz klātienē cita persona.

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. 
Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Studijas