Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

 1. Vidējās izglītības atestāts vai diploms
 2. sekmju izraksts
 3. CE sertifikāts
 4. derīga pase vai ID karte;
 5. reģistrācijas maksa (35 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;
 6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.
 7. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

  Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdīti ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Reflektantu ieskaitīšana un studiju līgumu parakstīšana:

 1. Studiju programmā reflektants tiek ieskaitīts, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.
 2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz elektroniski sākot ar 17. augustu.

Elektroniska līgumu parakstīt var ar eParaksts Mobile vai eParaksts! Elektroniskais līgums būs pieejams RTU portālā Ortus. Reģistrēšanās Ortus portālam šeit

Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Piesakoties būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Tiem, kam līgumu nav izdevies parakstīt elektroniskā veidā, to var izdarīt klātienē no 14. septembra RTU Studentu servisa departamentā, Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs)!

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam notiek, ierodoties klātienē.

Līguma slēgšana studijām RTU

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami, lai varētu stāties izvēlētajā studiju programmā.

Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 12 Latvijas augstskolās. Topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Studijas

_